/ Distansutbildning

Distansutbildning

Vi brandsäkrar Sverige på distans! Våra distansutbildningar håller samma höga kvalitet som om du är på plats. Du får personlig feedback och har kontakt med föreläsare och andra deltagare via vårt onlineverktyg.

Vårens distansutbildningar

Brandskyddskoordinator
Är det du som har ansvaret? Brandskyddskoordinator är intensiva och lärorika dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.
Kursstart: 1 juni
Längd: 4 dagar

Brandfarliga varor – grund
Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor ska ha grundläggande kunskap om egenskaperna och riskerna med dessa. Sedan är det den miljö du arbetar i och de brandfarliga varor du hanterar som avgör vad just du behöver kunna för att ni ska ha en säker miljö.
Kursstart: 8 juni
Längd: 1 dag

Brandfarliga varor – föreståndare
Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.
Kursstart: 9 juni
Längd: 2 dagar

 

Här hittar du hela vårt utbildningsutbud