/ Byggbranschen

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskyddet i BBR har under de senaste åren genomgått en rad omfattande förändringar. Bland annat har verksamhetsklasser, ny byggnadsklass, krav på frångänglighet och sprinklerskydd införts. Grunderna till förenklad dimensionering, Boverkets allmänna råd, har utvecklats och blivit mer omfattande.

Efter utbildningen ska du ha kunskap om kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd.

Utbildningen är till för dig som vill ha och behöver grundläggande kunskap om byggnadstekniskt brandskydd, till exempel fastighetsägare, byggherrar, projektledare, förvaltare, brandskyddsansvariga, handläggare, tillsynsförrättare och projektörer av brandskyddsinstallationer.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen Brandskydd i Boverkets byggregler här.

Kanske är du också intresserad av våra andra utbildningar och erbjudanden för byggbranschen? Kika igenom vårt utbud här nedan!