/ Livepoddar från Almedalen

Livepoddar från Almedalen

Under Almedalsveckan 2022 hade vi livepodd med gäster och experter. Vi spelade in live från Klintens brandstation i tre dagar. Lyssna på dem här!

Livepodd 1: ”Hur skyddar vi vårt kulturarv från brand?”

I Sverige har vi många byggnader som är värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv och i många av dem finns även kulturhistoriskt värdefulla föremål. I detta avsnitt, som spelades in från Klintens brandstation under Almedalsveckan, diskuterar vi hur man kan skydda kulturbyggnader mot brand utan att för den delen göra för stora ingrepp i själva bygganden. Idag finns det bra metoder och tekniker menar Brandskyddsföreningen. Erika Hedhammar håller med, men anser att det trots allt finns begränsningar.

Medverkande:
Jan Bejrum, ordförande, Brandskyddsföreningen Gotland
Erika Hedhammar, utredare, Avdelningen för kulturarvsutveckling, Riksantikvarieämbetet
Mats Björs, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen

Programledare: Roger Andersson, chefredaktör Tidningen BrandSäkert

Lyssna på poddavsnittet (Acast) >
Lyssna på poddavsnittet (Spotify) >

Livepodd 2: ”Hur bygger vi framtidens räddningstjänst?”

Ett nytt säkerhetspolitiskt läge och ett förändrat klimat, som medför fler bränder och översvämningar, ställer nya och större krav på räddningstjänsten. I detta avsnitt, som spelades in från Klintens brandstation under Almedalsveckan, diskuterar Lars-Göran Uddholm och Mattias Delin hur räddningstjänsten kan rusta för att möta framtida utmaningar. Många ämnen avhandlas i detta avsnitt; förutom ny teknik, som ställer nya utmaningar och krav på räddningstjänstens insatser, talar man också om utmaningen med höga trähus, om vikten av CIP och att det krävs större mångfald och jämställdhet inom räddningstjänsten.

Medverkande:
Lars-Göran Uddholm, räddningschef, Region Gotland
Mattias Delin, forskningsdirektör, Brandforsk

Programledare: Roger Andersson, chefredaktör Tidningen BrandSäkert

Lyssna på poddavsnittet (Acast) >
Lyssna på poddavsnittet (Spotify) >

Livepodd 3: ”Framtidens byggregler riskerar äventyra brandsäkerheten”

I halvårsskiftet 2024 kommer enligt planerna nya byggregler att publiceras. I detta avsnitt, som spelades in från Klintens brandstation under Almedalsveckan, redogörs för förutsättningarna för det byggnadstekniska brandskyddet och bakgrunden till dagens regler.

Behoven av nya byggregler diskuteras och processen som återstår för de nya byggreglerna. Möjlighet till innovation och minskade byggkostnader genom att minska regleringen sätts mot behovet av tydliga regler för att säkerställa en bra brandsäkerhet. Innebär en minskad reglering möjligheter till genvägar för mindre seriösa aktörer? Kan certifierade byggprojekteringsföretag komma att bli aktuellt som ett sätt att säkerställa kvaliteten i byggprojekt?

Medverkande:
Ola Johansson, riksdagsledamot (C)
Mårten Lindström, projektledare, Samhällsbyggandets Regelforum
Ville Bexander, expert, Brandskyddsföreningen

Programledare: Roger Andersson, chefredaktör Tidningen BrandSäkert

Lyssna på poddavsnittet (Acast) >
Lyssna på poddavsnittet (Spotify) >

Livepodd 4: ”Almedalsveckans tio i topp”

Vi avslutar vårt engagemang i Almedalen med att reflektera över trender och tendenser från omvärldsbevakningen samt hur detta kan kopplas till brandsäkerhet. Tio i topp tar bland annat upp frågor om civilt försvar, kriskommunikation, träbyggande och grön omställning.

Medverkande:
Mats Björs, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen
Ville Bexander, expert, Brandskyddsföreningen
Lars Brodin, expert, Brandskyddsföreningen

Programledare: Roger Andersson, chefredaktör Tidningen BrandSäkert

Lyssna på poddavsnittet (Acast) >
Lyssna på poddavsnittet (Spotify) >

För mer information eller frågor, kontakta gärna:

Mats Björs, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen
Roger Andersson, chefredaktör för tidningen BrandSäkert