/ Detta händer under brandskyddsveckan 2022

Detta händer under brandskyddsveckan 2022

Kollegor i ett arbetsrum diskuterar

Tillsammans med våra lokala föreningar genomför vi olika aktiviteter, seminarier och evenemang för att sprida kunskap och skapa ett brandsäkert och hållbart Sverige.

Aktiviteter

”Nya tillsynsregler och de vanligaste bristerna vid tillsyn”

Webbinarium
När:
13 sept 14:00-15:30
Var: Digitalt (Teams)
Arrangör: Brandskyddsföreningen Dalarna
Inbjudan och anmälan >

"Brandsäkrare verksamheter"

Webbinarium
När:
13 sept 09:30-12:00
Var: Digitalt (Teams)
Arrangör: Brandskyddsföreningen Väst + Halland
Inbjudan och anmälan >

”Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken”

Webbinarium
När:
15 sept 13.15-15:00
Var: Digitalt (Teams)
Arrangör: Brandskyddsföreningen Dalarna
Inbjudan och anmälan >

"Tillsammans brandsäkrar vi Gävleborg"
Frukostmöte
När:
15 sept 09:30-11:00
Var: Fysiskt, se inbjudan
Arrangör: Brandskyddsföreningen Gävleborg tillsammans med Gästrike räddningstjänst
Inbjudan och anmälan >

"Tillsammans brandsäkrar vi Gävleborg"
Frukostmöte
När:
16 sept 09:00-10:30
Var: Fysiskt, se inbjudan
Arrangör: Brandskyddsföreningen Gävleborg tillsammans med Hälsinglands räddningstjänst
Inbjudan och anmälan >

Öppet hus brandstationer på Gotland
När: 17 sept 10:00-14:00
Arrangör: Brandstationerna Fårö (senare på kvällen), Fårösund, Slite, Kräklingbo, Visby, Dalhem, Garda, Klintehamn, Hemse och Burgsvik

Öppet hus Brandkåren Norra Dalarna
När: 17 sept 10:00-13:00
Arrangör: Brandstationerna i Mora, Orsa, Älvdalen, Särna, Idre, Leksand och Vandsbro
Inbjudan >

Öppet hus Räddningstjänsten Väst
När och var:
Lördagen den 17 september klockan 10:00-13:00 i Falkenberg
Lördagen den 17 september klockan 13:00-16:00 i Varberg
Inbjudan >

"Anläggningskötare brandlarm"
Seminarium
När:
 27 sept 10:00-12:30
Var: Fysiskt, se inbjudan
Arrangör: Brandskyddsföreningen Halland
Inbjudan och anmälan >

Se även