/ 8 grundbultar för en brandsäker verksamhet

8 grundbultar för en brandsäker verksamhet

I snitt inträffar 10 bränder om dagen i olika verksamheter i Sverige och 2021 orsakade bränderna skador för över 4 miljarder kronor. Många av dessa bränder kan undvikas med rätt förebyggande åtgärder och med ökad kunskap.

Med dessa grundbultar får er verksamhet ett bra brandskydd:

Laddar