/ Brandskyddsledardagarna 2022 – program

Brandskyddsledardagarna 2022 – program

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Måndag 24 oktober

11.30: Registrering

12.00–13.00: Lunch Tornvillan, Hotel J

13.00–13.10: Välkommen och inledning

13.10–13.50: Titanbranden i Studsvik

Branden som inträffade en sen novemberkväll i metallbehandlingsanläggningen som hanterar låg- och mellanaktivt radioaktivt avfall aktiverade krisgruppen för första gången i Studsviks historia. Niclas ger oss en återblick i vad som hände med släckningsarbetet, vilka risker som fanns och kunde uppkomma samt efterarbetet med återbyggnad av anläggningen. Han ger oss även en blick in i framtiden.

Föreläsare: Niclas Ljungcrantz, Säkerhetsskyddschef och brandskyddsansvarig, Cyclife Sweden AB

13.50–14.35: Beteendebaserat säkerhetsarbete i alla led

En kedja är aldrig starkare än den svagaste länken. Tydlig policy och regelverk samt pedagogiska checklistor tar oss en bit på vägen men förändrar sällan beteenden i grunden. Hur kan vi förmå varje individ i våra verksamheter, såväl egna medarbetare som underleverantörer, att självständigt tänka och agera säkerhetsmedvetet varje dag?

Föreläsare: Örjan Sandgren, leg. psykolog, Ledarhuset

14.35–14.50: Paus

14.50–15.30: Lärande från bränder – tre exempel från Storstockholms brandförsvar

Presentationen tar upp tre händelser som visar på goda exempel av hur en brandskyddorganisation har agerat vid brand under pågående verksamhet samt vikten av att ha ett fungerande tekniskt brandskydd. Vid samtliga händelser har verksamheterna haft ett mycket väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete och en öppenhet för lärande.

Föreläsare: Anders From, brandinspektör distrikt Östermalm, Storstockholms brandförsvar och Daniel Wigren, brandingenjör och regional insatsledare, Storstockholms brandförsvar

15.30–16.15: Innovativa elsystem i byggnader – konsekvenser för brandsäkerhet

Affärscaset för batterier är här och nu. Detta leder till att batterier kommer med stormfart, men okunskapen är fortfarande stor. Varför växer batteriinstallationer både i antal och storlek? Vad är riskerna med dessa? Det finns inga definitiva krav eller regler idag, så hur bedömer man risken för, och komplikationerna av, en eventuell brand?

Föreläsare: Henrik Lundgren, Senior Battery Technology Engineer, Polarium Energy Solutions AB och Viktor Charpentier, Business Developer, Powerworks Sweden AB

16.15–16.30: I huvudet på en generalsekreterare

Mats Björs berättar om sina tankar kring Brandskyddsföreningens framtid och kommande aktiviteter samt delar ut utmärkelsen Årets eldsjäl Brandskydd.

Föreläsare: Mats Björs, VD och Generalsekreterare, Brandskyddsföreningen

16.30–16.40: Prisutdelning Årets Eldsjäl

Traditionsenligt delar vi ut utmärkelsen Årets eldsjäl Brandskydd till en person som har gjort extraordinära insatser för att utveckla brandsäkerheten i en organisation.

16.40–16.50: Avslutning dag 1

16.50–17.45: Mingel

17.45–22.00: Middag, föranmälan krävs

Vi avslutar dag 1 med en gemensam middag, för de som förbokat detta. Dryck ingår ej, men det finns möjlighet att köpa egen dryck i baren.

Streck.pngTisdag 25 oktober

08.30–08.45: Välkommen och inledning

08.45–09.45: Vem kan sova tryggt om natten?

Våren 2022 startade en nattlig brand på sjukhusområdet i Ängelholm. Branden, som var anlagd, spred sig snabbt till flera byggnader med såväl vård- och äldreboenden som förskolor. Ingen människa skadades, men det snabba brandförloppet och den omfattande spridningen sätter ljuset på risker gällande byggregler. Vilka krav ställer det på nyttjanderättshavare och fastighetsägare?

Föreläsare: Ola Morin, Yttre befäl, Räddningstjänsten Nordvästra Skåne

09.45–10.10: Frångänglighet – vad innebär de skärpta kraven för din verksamhet?

Arbetsmiljöverket skärpte förra året kraven gällande arbetsplatsens utformning. Vad innebär Arbetsmiljöverkets skärpta krav i praktiken för befintliga byggnader och verksamheterna däri? Och hur påverkar regelverket verksamheter vid om- och nybyggnation?

Föreläsare: Kristin Andrée, Brandingenjör, teknologie licentiat, Brandskyddslaget

10.10–10.25: Paus

10.25–10.50: Tillsyn av tillsynen enligt lagen om skydd mot olyckor

Den 1 juli 2022 började den nya föreskriften om kommunens tillsyn enligt LSO att gälla. MSB genomför i sin tur tillsyn över kommunernas uppdrag enligt samma lag, en uppgift som MSB har övertagit från landets länsstyrelser.

Anders Edstam, som är ansvarig för tillsynen av kommunerna hos MSB, berättar om vilken bild han har fått av kommunens förebyggande arbete utifrån den tillsyn som har gjorts av kommunerna, så här långt.

Föreläsare: Anders Edstam, Enhetschef, MSB

10.50–11.25: Säkerhetskultur

Mer information kommer.

11.25–11.55: Risk- och kriskommunikation

Katarina Mohlin, styrelseledamot, Brandforsk

11.55–12.05: Avslutning dag 2

12.15–13.15: Lunch Tornvillan, Hotel J

13.30: Transport till mässan Skydd, föranmälan krävs