/ ”Jag känner mig ödmjuk inför uppgiften att fortsätta brandsäkra Sverige”

”Jag känner mig ödmjuk inför uppgiften att fortsätta brandsäkra Sverige”

I år firar vi en pigg hundraåring – en viktig samhällsaktör som genom åren arbetat för och bidragit till att människor ska ha en trygg och brandsäker vardag. – Ett sekel har passerat i Brandskyddsföreningens verksamhetshistoria. Det 100-åriga perspektivet gör att jag just nu känner mig extra ödmjuk för vår uppgift, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare.

När vi nu blickar framåt på kommande sekel, kan jag tydligt se att historien upprepar sig; många frågor kommer tillbaka för att diskuteras och utvecklas. Detta bör ses som ett friskhetstecken och en viktig del i att vara en del av en långsiktig verksamhet.

Viktig roll för brandsäkerhet

Vår verksamhet har genom historien påverkats av omgivningen och anpassat sig utifrån rådande förutsättningar. En av de roller som vi tagit under hela vår historia är att bevaka skadeutvecklingen och samhällsutvecklingen avseende bränder och brandrisker. Det är en viktig uppgift som vi med glädje fortsätter med för att lära oss och för att göra Sverige brandsäkrare i framtiden.

Ett ledande kunskapscentrum

Vårt mål är att Brandskyddsföreningen ska vara ett ledande kunskapscentrum för brandsäkerhet. Att vi ska fortsätta vara en välkänd samhällsaktör och en uppskattad samarbetspartner och att vi gör detta genom att bedriva en innovativ och hållbar verksamhet.

Den huvudsakliga vägen i vårt arbete med att nå ut med vår kunskap är att fortsätta det påbörjade arbetet med att få organisationer, myndigheter och företag som påverkar brandsäkerheten i samhället, att vara ambassadörer för vår kunskap och våra budskap. Viktiga samarbeten som vi ser fram emot att bygga vidare på.

Jag vill tacka er alla för ert engagemang och allt viktigt arbete som vi hittills tillsammans genomfört. Vårt gemensamma arbete gör skillnad och är viktigt för att göra Sverige brandsäkrare.

Anders Bergqvist, Generalsekreterare Brandskyddsföreningen