/ Brandsäkerhet / Anlagd brand / Vad händer om du anlägger en brand?

Vad händer om du anlägger en brand?

Du kan bli åtalad för skadegörelse eller mordbrand även om det inte finns personer kvar i byggnaden.

Har du tänkt på vilka konsekvenser det får om du anlägger en brand?

 • Du riskerar andra människors liv och hälsa.
 • Röken från branden kan hindra personer inne i byggnaden att ta sig ut.
 • Du utsätter räddningstjänstens personal för risker.
 • Det kan bli stora materiella skador och ekonomiska förluster.
 • Det orsakar mänskligt lidande och otrygghet för många.

Skadestånd

 • Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar skada ska ersätta skadan.
 • Personligt skadestånd oavsett ålder – förövaren får själv betala.
 • Skulden är livslång.

Straff för skadegörelse/mordbrand

 • Vid skadegörelse kan du dömas till böter eller fängelse och vid mordbrand kan du dömas till fängelse.
 • Även vid försök/förberedelse kan straffansvar utdömas.
 • Om du är under 15 år kopplas sociala myndigheter in.
 • Om du är 15–18 år kan du få ungdomsvård.
 • Om du är över 18 år kan du få fängelse.

Om du anlägger en brand eller orsakar skadegörelse kan du få problem med att
få jobb, lägenhet, körkort, banklån, kreditköp och mobilabonnemang.

Om du utlöser ett falskt brandlarm

 • Du riskerar andras liv genom utryckning.
 • Det kostar resurser om räddningstjänsten får andra larm under tiden.
 • Skolan debiteras för onödigt larm.
 • Skolan kräver ersättning av dig.