/ Brandsäkerhet / Anlagd brand / Upp i rök

Upp i rök

Bränder och annan vandalisering i skolor är ett stort samhällsproblem som varje år kostar hundratals miljoner kronor. För att komma till rätta med problemet kan elever nu få kostnadsfri utbildning.

Brandskyddsföreningen har fått anslag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att utbilda i skolorna i syfte att förebygga anlagda bränder. Utbildningen riktar sig till ungdomar i högstadiet och behandlar konsekvenser av skolbränder samt ungdomarnas eget beteende och handlande.

Utbildningen genomförs av de regionala brandskyddsföreningarna i samarbete med räddningstjänsten. Föreningarna finns över hela Sverige. Välj din närmaste förening här.

Elevmaterial ingår

Utbildningsmaterialet Upp i rök har kompletterats med ett elevmaterial. Tanken är att eleverna själva ska genomföra den korta utbildningen och därigenom bli mer medvetna om anlagda bränder och hur det drabbar dem om de ”råkar” anlägga en brand. Sprid gärna materialet vidare till dina kontakter!

Klicka här för att komma direkt till elevmaterialet. Om du inte får igång filmen, så byt webbläsare.