Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Webbutik / Utbildning/seminarium A–Ö / Arbetsjordning och arbete på spårområde

Utbildning och seminarier
Arbetsjordning och arbete på spårområde
Skriv ut

Olyckor och bränder ger stora skador på både liv, egendom och på miljön. En korrekt hantering av en inträffad olycka kommer att minska både direkta som sekundära konsekvenser av olyckor.

Olyckor som inträffar på järnväg förorsakar, förutom skador på människor, fordon och miljön, även skador och hinder i järnvägstrafiken. Dessa hinder kan utgöra ytterligare fara och kan samtidigt medföra förseningar för trafikanter, resenärer och godstransporter. Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha god förmåga inom angivna arbetsområden och förståelse för samhälleliga påverkan vid avbrott i spårtrafik.

Mål

Utbildningen syftar till att skapa en hög säkerhet och har som mål att personal inom kommunal räddningstjänst ska få kunskap om nödvändiga säkerhetsåtgärder och om risker vid verksamhet på eller invid järnvägsanläggning. Ett samhällsekonomsikt perspektiv och intensionen att minska konsekvenserna av olyckor och hinder på järnväg är genomgående i utbildningen.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna utföra arbetsjordning av kontaktledning på järnväg.

Ämnesområden

1. Arbete och säkerhet på spårområde
2. Sanering av spårområde
3. Begära räddningsfrånkoppling och trafikstopp för att kunna genomföra räddningsinsats på eller vid järnväg där det krävs, och
4. Utföra spänningsprovning och arbetsjordning


Avsedd för

I första hand är utbildningen avsedd för brandbefäl ”instruktörer” inom den kommunala räddningstjänsten, som ska ha behörighet att begära räddningsfrånkoppling och trafikstopp på järnväg och utbilda brandmän i arbetsjordning av kontaktledning. Även andra som arbetar med internutbildning inom räddningstjänsten är välkomna att anmäla sig.

Upplägg

Utbildningen är indelad i tre delar:

Del 1 E-learning på distans – självstudier (måste vara genomförd innan del 2). Denna del är tillgänglig för all personal inom räddningstjänsten.
Del 2 En lärarledd heldagsutbildning där teori och praktik varvas.
Del 3 Behörighetsprov

 
Pris

Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella kostnader för logi och resor ingår ej.
Observera avbokningsvillkoren till höger.

Utbildningstillfällen

20 oktober 2016, Jönköping (FULLBOKAD)
26 oktober 2016, Stockholm (FULLBOKAD)
8 november 2016, Falköping (FULLBOKAD)
15 november 2016, Trelleborg (FULLBOKAD)
17 november 2016, Malmö (FULLBOKAD)
22 november 2016, Trelleborg (FULLBOKAD)

Anmäl dig här.

Inom kort kommer vi att lägga upp utbildningstillfällen för 2017.

Vid behov kan extra utbildningstillfällen sättas in.
Kontakta oss på telefon 08-588 474 00 eller utbildning@brandskyddsforeningen.se.

Råd och skyddsanvisningar för dig som ska arbeta inom Trafikverkets spårområde.

Klicka här för att boka av eller ändra utbildningstillfälle.

Frågor om utbildningen
Eva Ahlström, telefon 08-588 474 74

Avbokningsvillkor
Denna utbildning utförs av Brandskyddsföreningen och Försäkringsbranschens Restvärderäddning på uppdrag av Trafikverket. Om du som deltagare avbokar dig efter sista avbokningsdagen (en månad) kommer du bli debiterad av Trafikverket för uppkomna kostnader. Avgiften är 2 580 kr exklusive moms, undantag görs vid sjukdom styrkt med läkarintyg. Om du byter utbildningstillfälle senare än 14 dagar innan ursprungligt utbildningstillfället debiterar vi en avgift om 500 kr för att täcka uppkomna kostnader.