Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Webbutik / Utbildning/seminarium A–Ö / Fördjupning i BBR för tillsynsförrättare

Utbildning och seminarier
Fördjupning i BBR för tillsynsförrättare
Skriv ut

Arbetar du med förebyggande frågor inom räddningstjänsten och vill fördjupa dina kunskaper om Boverkets byggregler? Brandskyddsföreningen har stor erfarenhet av att utbilda brandprojektörer och erbjuder nu en skräddarsydd BBR-utbildning för räddningstjänstens förebyggandepersonal.

En effektiv och rättsäker tillsyn av brandskyddet enligt LSO kräver att tillsynsförrättaren är uppdaterad med angränsande lagstiftningar såsom, LBE, AFS och BBR. Under juli månad uppdaterades Boverkets brandskyddskrav i samband med att BBR 23 trädde i kraft.

Här ger vi dig en fördjupning i kapitel 5, Brandskydd, i BBR 23. Vi diskuterar tolkningar av föreskrifter och allmänna råd och analyserar brandprojektering och praktisk tillämpning. Utbildningen ger dig också inblick i analytisk dimensionering, föreskrifter och allmänna råd i BBRAD och vanligt förekommande lösningar.

Utbildningen är utformad så att regelgenomgångar varvas med gruppövningar. Aktuell forskning, slutsatser från brandutredningar och vanliga exempel av analytisk dimensionering är införlivade i utbildningen.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna ha en fördjupad kunskap om kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd samt dess tillämpningar. Dessutom ska deltagarna ha en förståelse för utformning enligt analytisk dimensionering.

Ämnesområden

Plan- och bygglagen och lag om skydd mot olyckor – samverkan mellan lagstiftningar
– Brandskydd i byggprocessen och efterföljande tillsyn enligt LSO
Boverkets byggregler, BBR 23
– Allmänna förutsättningar
– Brandtekniska klasser
– Utrymning vid brand
– Brandspridning inom och mellan byggnader
– Möjlighet till räddningsinsats
– Brandskydd vid ändring av byggnad

Bärförmåga vid brand
Projektering
Analytisk dimensionering
Praktiska byggnadstekniska lösningar

Avsedd för

Dig som tillsynsförrättare som vill ha och behöver fördjupad kunskap om byggnadstekniskt brandskydd med särskild fördjupning i projektering och analytisk dimensionering.

Utbildningstillfälle

Deltagaruppgifter
Förnamn Efternamn Epost Telefon

  Fyll i alla obligatoriska fält.
Antal:  1
14.900,00 kr
Medlem : 13.410,00 kr

Litteratur som ingår

(till ett värde av 2 123 SEK exkl. moms)
BBR23 Brandskydd i Boverkets byggregler
Brandskyddsdokumentation
SBF 2004:1 Norm Brandprojektör
Brandskydd i byggprocessen

Om föreläsarna
 

Lisa Björk 2.jpgLisa Björk är brandingenjör med mångårig erfarenhet av brandskyddsprojektering med inriktning på analytisk dimensionering. Lisa har varit gruppchef med ansvar för stora och komplexa byggprojekt på ett större brandkonsultföretag och har särskild kompetens inom brandskydd i HVB-hem, ombyggnadsprojekt och Plan- och bygglagen.Ville Bexander 2Ville Bexander är brandingenjör med 25 års erfarenhet från försäkringsbranschen, brandskyddsprojektering och räddningstjänst, där han bland annat var ansvarig för tillsynsverksamheten i Stockholm. Ville har en särskild kompetens inom brandskydd i vårdmiljöer, frångänglighet och kopplingen mellan LSO och BBR.