Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Webbutik / Utbildning/seminarium A–Ö / Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR

Utbildning och seminarier
Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR
Skriv ut

Byggnaders totala brandskydd fastställs till stor del i samband med projekteringen, därför är det viktigt att kunskapsnivån är hög för de personer som arbetar med brandskyddsprojektering eller på annat sätt involveras i brandskydd i byggprocessen. Avsnitten i Boverkets Byggregler (BBR) uppdateras regelbundet och återges i Brandskyddsföreningens handbok Brandskydd i Boverkets byggregler.

Här ger vi dig en bred och djup kunskap om innehållet i BBR 23 avseende Brandskydd. Du får verktyg att upprätta en brandskyddsdokumentation och för att arbeta med brandprojektering. Utbildningen ger också en inblick i hur riskhantering och brandskydd ska behandlas i plan- och byggprocessen.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna kunna tillämpa kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd.

Utbildningen uppfyller utbildningskrav i Norm för Brandprojektör, SBF 2004:1. Utbildningen omfattar krav enligt förenklad dimensionering.

Ämnesområden

Lagen om skydd mot olyckor
Plan- och bygglagen
– Brandskydd i byggprocessen
Brandteori och brandförlopp
Boverkets byggregler
– Allmänna förutsättningar
– Brandtekniska klasser
– Utrymning vid brand
– Brandspridning inom och mellan byggnader
– Möjlighet till räddningsinsats
– Brandskydd vid ändring av byggnad

Bärförmåga vid brand
Projektering och brandskyddsdokumentation

Regelgenomgång varvas med aktuell forskning, slutsatser från brandutredningar och dimensioneringsexempel. Projekteringsövningar och upprättande brandskyddsdokumentation kommer att genomföras som grupparbeten. Enklare individuella elevuppgifter förekommer.

Avsedd för

Dig som vill ha och behöver fördjupad kunskap om byggnadstekniskt brandskydd, till exempel arkitekter, konstruktörer, projektledare, bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer, räddningstjänstens tillsynsförättare och projektörer av brandskyddsinstallationer.

Obs! Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar som kan komma att gälla från 1 januari 2017.

UtbildningstillfälleDeltagaruppgifter
Förnamn Efternamn Epost Telefon

  Fyll i alla obligatoriska fält.
Antal:  1
15.600,00 kr
Medlem : 14.040,00 kr