Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
 • Totalt: 0,00 kr
Hem / Webbutik / Utbildning/seminarium A–Ö / Brandfarlig vara – mindre omfattning

Utbildning och seminarier
Brandfarlig vara – mindre omfattning
Skriv ut

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Det finns större och mindre omfattning. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Mål

Efter avslutad utbildning ska deltagaren erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt.

Ämnesområden

 • Brandteori och brandförlopp
 • Brandfarliga varors egenskaper
 • Lagen och förordningen om brandfarliga varor
 • Sprängämnesinspektionens föreskrifter
 • Räddningsverkets föreskrifter
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter
 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Tillstånd- och hanteringsregler för brandfarliga varor
 • Tillsyn och kontrollrutiner
 • Ansvarsfrågor vid Heta Arbeten
 • Brandsläckningsutrustning
 • Beredskap vid olyckor


Avsedd för

Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning. För dig som behöver en högre utbildning, läs mer om Brandfarliga varor – grund eller Brandfarliga varor – föreståndare.