Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Webbutik / Rekommendationer / Brandskydd på byggarbetsplatser

Litteratur
Brandskydd på byggarbetsplatser
Skriv ut

Risken för att en brand ska uppstå kan vara högre på byggarbetsplatsen än i den verksamhet som byggnaden dimensioneras för. Branden kan dessutom bli omfattande om alla skyddsåtgärder inte är färdigställda. Därför finns det goda skäl att arbeta systematiskt med brandskyddet även under byggskedet.

Redan i anbudsskedet bör krav på brandskydd under byggtiden finnas med så att alla inblandade parter i projektet får rätt förutsättningar. Då kan onödiga personskador, egendomsskador och driftavbrott undvikas.

Byggherren kan med den här rekommendationen som underlag se till att brandskyddet under byggtiden blir en naturlig del av byggprojektet. Rekommendationen är avsedd för byggnads- och anläggningsarbete inklusive ombyggnads- och renoveringsarbeten. Den riktar sig till byggentreprenörer, räddningstjänster, konsulter, beställare av byggentreprenader och alla andra som kan bidra till ökad brandsäkerhet på byggarbetsplatser.

Innehåll

Inledning
Definitioner
Krav på brandskydd
Brandskyddsarbete under byggtiden
Ett systematiskt arbetssätt
Brandskyddspolicy
Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning
Riskhantering och nödlägesberedskap
Utbildningsplanering
Brandskyddsbeskrivning
Kontrollsystem
Regler och rutiner
Uppföljning
Permanent brandskyddssystem
Byggarbetsplatser för höga byggnader
Byggarbete och annan verksamhet
Brandskyddsutrustning och installationer
Referenser
Sakregister

Författare: Lars Brodin, Brandskyddsföreningen
Antal sidor: 56
Utgivningsår: 2011

Artikelnr: 231550
Antal:
445,00 kr
Medlem: 401,00 kr