Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Webbutik / Publika lokaler / Sprinklerhandboken 2012

Litteratur
Sprinklerhandboken 2012
Skriv ut

För att utforma en sprinkleranläggning korrekt behöver man förstå hur en mängd regelverk hänger samman och vad olika skrivningar har för innebörd. Den här boken är avsedd att förklara såväl grundläggande begrepp som vilka lösningar som ska tillämpas när flera regelverk behöver läsas tillsammans.

Det finns ett omfattande statistiskt underlag som visar att sprinkleranläggningar är både effektiva och tillförlitliga. Det är viktigt att komma ihåg att all denna statistik baseras på sprinkleranläggningar som är utförda efter regelverk. I de fall sprinkleranläggningen inte fungerat som det var avsett, så beror det så gott som alltid på att reglerna i något avseende inte har följts.

Denna bok ersätter den tidigare utgåvan av Sprinklerhandboken från 2007. Utöver anpassning till regelmässiga förändringar är den utökad med ytterligare tre kapitel; ett kapitel med beskrivning av SBF 142 som tar upp bakgrund och råd beträffande anslutning av sprinkleranläggning till kommunalt vattenledningsnät, ett kapitel om boendesprinkler som bland annat beskriver den nya standarden SS 88 30 01 samt ett kapitel om andra regelverk som kortfattat belyser andra internationellt använda sprinklerregler.

Innehåll

Komponenter och systemtyper
Riskklassificering
Installationen – Placeringskrav
Dimensioneringen – Minimikrav
Vattenkällan – Allmänt
Anslutning till allmänt vattenledningsnät
Dokumentation
Hydrauliska beräkningar
Boendesprinkler
Andra regelverk

Antal sidor: 151
Utgivningsår: 2012
Författare: Bo Hjorth

Artikelnr: 221100
Antal:
805,00 kr
Medlem: 725,00 kr