Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Webbutik / Litteratur A–Ö / Farligt gods-abonnemang

Litteratur
Farligt gods-abonnemang
Skriv ut

Uppdatering av Farligt gods-kort (åtgärdskort) två gånger per år.

Brandskyddsföreningen har sedan början av 1970-talet gett ut åtgärdskort för farliga kemikalier. Åtgärdskorten säljs i form av abonnemang där du får två utskick per år med kompletteringar/uppdateringar, som du sätter in i dina Farligt Gods-pärmar. Läs mer och beställ pärmarna här.

Vi skickar ut 24 nya eller reviderade kort två gånger per år.

Framsidan av korten tar upp personlig skyddsutrustning, största risk och första åtgärd vid olycka samt vissa viktiga data i form av utseende, lukt, smältpunkt, kokpunkt och densitet. På baksidan beskrivs risker och åtgärder vid personskada samt vid brand, explosion och utflöde.

Vi vänder oss till räddningstjänsten, polis, sjukhus, industrier, miljö- och hälsoskyddskontor, transportföretag; kort sagt till alla som hanterar farligt gods. De fem pärmarna innehåller för närvarande 912 åtgärdskort.

Dessutom innehåller pärmarna:
Anvisningar
Märkning och separering
Tolkning av viktiga data
Akut skadeverkan
Åtgärder vid kemikalieutsläpp − Metodvägledning
Tolkning av miljödata i Farligt gods-korten
Riskområde vid olycka med Farligt gods
Räddningskemi
Insatskort
Alfabetiskt register
UN-nummerregister
Reviderade kort – förteckning
UN-nummerförteckning

Artikelnr: 323001
Antal:
895,00 kr
Medlem: 806,00 kr

Senaste uppdatering: mars 2016