Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Webbutik / Litteratur A–Ö / Elsäkerhet vid räddningsinsats

Litteratur
Elsäkerhet vid räddningsinsats
Skriv ut

Elektricitet kan orsaka allvarliga och omfattande skador på person och egendom. Elrelaterade bränder är den enskilt största tekniska brandorsaken i samhället. Om man jämför med övriga Europa så är det dock få personer i Sverige som skadas av elektricitet.

Det största problemet vid elolyckor är risken för personskador både för den som drabbas och den eller de som försöker gripa in för att flytta en person från strömförande objekt eller släcka eventuell brand. Som innehavare av en starkströmsanläggning är du skyldig att sköta och kontrollera anläggningen så att den kan användas på ett betryggande sätt. Detta regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2008:3.

Den här handboken riktar sig i första hand till räddningstjänsten men även till anläggningsinnehavare samt eldriftansvariga inom de flesta verksamheter, exempelvis större kontor och industrier.

Innehåll:
Elektrisk fara
Säkerhetsåtgärder
Elanläggningar
Tillträde till driftrum
Släckmedel
Släckning av bränder
Checklistor

Författare: Reijo Eriksson
Antal sidor: 60
Utgivningsår: 2011

 

Artikelnr: 206000
Antal:
310,00 kr
Medlem: 279,00 kr