Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Webbutik / Farligt gods / Räddningskemi

Litteratur
Räddningskemi
Skriv ut

Om man kan lära sig att känna igen de ämnen som behandlas i detta kompendium har man täckt in huvuddelen av alla ämnen som kan vara inblandade i en farligt gods-olycka.

Ingen kemist i världen kan rabbla upp alla farliga kemikalier och dess egenskaper. Målsättningen är att känna igen, inte att lära sig utantill.

Kompendiet utgår ifrån grundläggande kemi där grundämnen och kemiska föreningar beskrivs. Vissa ämnesgrupper beskrivs mer ingående. En del av dessa grupper har typiska benämningar som det gäller att känna igen för att misstänka hur ämnet reagerar, om det är brandfarligt eller till och med explosivt.

Innehåll

Introduktion
Grundläggande kemi
Grundämnen
Kemiska föreningar
Kolväten
Kolvätederivat
Polymerer
Brand och explosion
Farligt gods
Explosiva ämnen
Gaser
Brandfarliga vätskor
Brandfarliga fasta ämnen
Självantändande ämnen
Ämnen som utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten
Oxiderande ämnen
Organiska peroxider
Giftiga ämnen
Smittförande ämnen
Radioaktiva ämnen
Frätande ämnen
Övriga farliga ämnen och föremål
Ordlista

Antal sidor: 38
Utgivningsår: 2006

Artikelnr: 204600
Antal:
305,00 kr
Medlem: 275,00 kr