Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Webbutik / Byggnadstekniskt brandskydd / BBR 23 Brandskydd i Boverkets byggregler

Litteratur
BBR 23 Brandskydd i Boverkets byggregler
Skriv ut

I den reviderade handboken BBR 23 – Brandskydd i Boverkets byggregler presenteras Boverkets senaste ändringar tillsammans med förklarande texter och Brandskyddsföreningens rekommendationer.

Nyheter i den denna utgåva är:

  • Krav vid ändring av byggnad – Boverket har förtydligat föreskrifterna och de allmänna råden
  • Barnomsorg som bedrivs under kvälls- och nattetid (”nattis”) har skrivits in i verksamhetsklass 5A
  • EKS 10 – uppdaterade regler för dimensionering av bärande konstruktioner
  • Tillfälliga anläggningsboenden beskrivs i avsnittet Särskilda objekt.

Handboken vänder sig till räddningstjänst, kommun, byggherrar, brandskyddsansvariga och alla andra som arbetar med brandskyddsfrågor. Boken förklarar de byggregler som är relevanta inom brandskyddsområdet. Den kan användas som stöd vid utformningen av byggnaders brandskydd och som verktyg vid utbildning.

Innehåll

Bygglagstiftningen
Byggprocessen
Allmänt om byggreglerna
Allmänt om brand och brandskydd
Avsnitt 1 och 2 – gemensamma regler
Avsnitt 3 – Tillgänglighet
Avsnitt 5 – Brandskydd
   5.2 Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar
   5.3 Möjlighet till utrymning vid brand
   5.4 Skydd mot uppkomst av brand
   5.5 Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader
   5.6 Skydd mot brandspridning mellan byggnader
   5.7 Möjlighet till räddningsinsatser
   5.8 Krav på brandskydd vid ändring av byggnader
Bärverk
Särskilda objekt
Förändringar i BBR 19-23

Antal sidor: 268
Utgivningsår: 2016

Artikelnr: 208100
Antal:
1.174,00 kr
Medlem: 1.057,00 kr