Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Webbutik / Ansvarig för brandskydd / Lagen om skydd mot olyckor

Litteratur
Lagen om skydd mot olyckor
Skriv ut

I den här boken får du veta allt om vilket ansvar lagen om skydd mot olyckor ställer på dig när det gäller brandskydd. Här kan du som enskild medborgare, företagare eller anläggningsägare få tillräcklig insikt i lagens skyldigheter och möjligheter. Som kommunpolitiker får du råd om hur dessa frågor lämpligen hanteras. Räddningstjänstpersonal får insikt och förståelse för lagens intentioner och för hur samhället ska bygga sitt skydd.

Boken inleds med en redogörelse över olyckssituationen i Sverige. Därefter följer en kort beskrivning av lagens möjligheter, förändringarna i stort jämfört med räddningstjänstlagen samt lagen sett i relation till annan aktuell lagstiftning. Sedan beskrivs de olika processer som lagen kommer att ge upphov till, både hos den enskilde, hos kommunen och hos staten. Vidare beskrivs risker och riskhantering samt samhällets samlade insatser för förebyggande, skadeavhjälpande och efterföljande åtgärder. I bokens senare del finns kommentarerna till lagen utifrån ett juridiskt perspektiv. Boken innehåller också definitioner och hänvisningar för att underlätta för läsaren.

Målgruppen för boken är både bred och varierande. Här kan den enskilde medborgaren, företagaren och anläggningsägaren få tillräcklig insikt om lagens skyldigheter och möjligheter. Kommunpolitikern kan finna råd om hur man lämpligen hanterar dessa frågor. Räddningstjänstpersonalen får insikt och förståelse för den nya lagens intentioner och hur samhället ska bygga sitt skydd.

Innehåll

Inledning
Processer
Förebyggande åtgärder
Skadeavhjälpande åtgärder
Efterföljande åtgärder
Tillsyn
Den enskildes och kommunens uppdrag, en sammanfattning
Kommentarer till lagen och förordningen om skydd mot olyckor
Lagstiftning
Definitioner och hänvisningar

Antal sidor: 384
Utgivningsår: 2004

Artikelnr: 203800
Antal:
720,00 kr
Medlem: 648,00 kr