Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Utbildningsinformation / Information och villkor
Skriv ut

Information och villkor

Anmälan

Enklast anmäler du dig här på webben. Vi tar också emot din anmälan på utbildning@brandskyddsforeningen.se eller på telefax 08-662 35 07. Deltagarna bereds plats i den ordning som anmälningarna kommer in – boka i god tid! Så fort vi får din anmälan skickas en bekräftelse till dig. Sista anmälningsdag är 30 dagar före utbildningsstart.

Kallelse

Du får en kallelse cirka två veckor före utbildningsstart med uppgifter om tid och plats för utbildningen.

Betalning

Avgiften för utbildningen faktureras cirka fyra veckor före utbildningsstart. Vid försenad betalning tar vi ut dröjsmålsränta med 5 procent.
Var noga med att ange eventuell fakturareferens för fakturan vid anmälan.

Pris

Priserna som anges avser utbildning, utbildningsmaterial, dokumentation, lunch och kaffe. Övrig kost och logi ingår endast om detta anges i utbildningsinbjudan. Om du är medlem i Brandskyddsföreningen får du 10 % rabatt på utbildningar (ej seminarier), se medlemspris för respektive utbildning. Samtliga priser är exklusive moms.
Läs mer om medlemskapet här.

Avbokning

Anmälan är bindande och avbokar du din plats senare än 30 dagar före utbildningsstart debiterar vi hela avgiften samt eventuellt uppkomna kostnader för kost och logi med mera. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom, styrkt med läkarintyg.

Inställd utbildning

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast två veckor före utbildningsstart ställa in eller senarelägga en utbildning. Detta gäller även om handledaren akut insjuknar och vi inte kan hitta lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av utbildning. I övrigt tillämpas köplagen.

Utbildningsgaranti

Vi garanterar att du efter genomgången utbildning har kunskaper som motsvarar målen. Är du inte nöjd gör vi en plan tillsammans med dig för att du ska nå den utlovade nivån.

Force majeure

Vi ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, brand eller annat som står utanför Brandskyddsföreningens kontroll. Vi förbehåller oss även rätten att justera våra priser och ovanstående villkor.

Dokumentation

Dokumentation i form av kompendier/litteratur ingår i avgiften.

Intyg

Efter genomgången utbildning erhåller du ett intyg om du har varit närvarande under hela utbildningstiden. I vissa utbildningar genomförs ett prov för att verifiera att deltagarna har tillägnat sig kunskaperna som förmedlats.

CFPA-utbildningar

Vissa av Brandskyddsföreningens utbildningar är erkända i Europa. CFPA Europe (The Confederation of Fire Protection Association Europe) är en sammanslutning av brandskyddsföreningar i Europa. En uppgift för CFPA Europe är att ta fram gemensamma program för sådana brandskyddsutbildningar som genomförs i flera europeiska länder. Ett CFPA-diplom eller -certifikat kan du alltså använda för att styrka din kompetens även i andra länder i Europa. Läs mer på www.cfpa-e.org.

Vi förbehåller oss rätten att justera våra priser och ovanstående villkor.

Personuppgifterna vid anmälan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna kan komma att användas för information från Brandskyddsföreningen. Läs mer om PUL här.