Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Utbildningsinformation / Utbildningar / Mer om brandfarliga varor
Skriv ut

Brandfarliga varor – tre nivåer

Brand- och explosionsrisker finns hela tiden i vår närhet, bland annat i varuhuset, på restaurangen, i skolan och på bensinstationen. Det handlar om vardagsvaror som till exempel tändvätska, målarfärg, spolarvätska eller gasol. Brandfarliga varor finns också i laboratorier, verkstäder och andra miljöer där människor använder dem i sina arbeten. Rätt hanterade blir brandfarliga varor en minimal risk på din arbetsplats. Med utbildad personal förhindrar du att olyckor inträffar.

Ämnesområdet brandfarliga varor är stort. Brandskyddsföreningen erbjuder sex olika utbildningar som du själv kombinerar så att de passar de behov du har i ditt jobb. Varje utbildning kan läsas separat, men för en heltäckande kompetens i ämnet rekommenderas samtliga utbildningar.

Grundutbildningen är en endagsutbildning som ger dig en bra inblick i brandfarliga varors egenskaper och risker. Ett måste för dig som hanterar brandfarliga varor och för dig som vill lära dig mer och gå vidare.

Om du ansvarar för hanteringen av brandfarliga varor behöver du ytterligare kunskaper i området vilket du får du i utbildningen Föreståndare. Här behandlas lagstiftningen runt brandfarliga varor och även föreståndarens ansvar och skyldigheter.

Utbildningen Arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX är förlagd till verklig processmiljö. Där tar vi upp särskilda risker vid heta arbeten, praktiska skyddsåtgärder och administrativa rutiner.

I utbildningen Klassning av explosionsfarliga områden lär du dig att upprätta en klassningsplan som visar var på arbetsplatsen olika brandfarliga varor finns och även vilken riskbild som förekommer.

Repetitionsutbildningen är för dig som arbetat en tid som föreståndare. Du får träffa kollegor och ta upp gemensamma problemställningar som kan dyka upp i rollen som föreståndare.

I utbildningen Explosionsskydd får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om hur du bedriver ditt brandskyddsarbete i förhållande till riskerna i en explosionsfarlig miljö.

Nivå 1 Grundutbildning
(1 dag)
   
Nivå 2 Föreståndare
(2 dagar)
Arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX
(2 dagar)
Klassning av explosionsfarliga områden
(2 dagar)
Nivå 3 Föreståndare, repetition
(2 dagar)
Explosionsskydd
(2 dagar)
 

 

Är du osäker på om du behöver gå Brandfarliga varor - grundutbildning innan du anmäler dig till Brandfarliga varor - föreståndare?
Se om du har tillräcklig kunskap här.