Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Utbildningsinformation / Utbildningar / Anmälningsinformation
Skriv ut

Anmälningsinformation

Alla anmälningar görs till Brandskyddsföreningen i Stockholm. Du kan antingen göra anmälan via brev, telefon, telefax eller e-post eller boka platsen direkt via vår hemsida. Efter att vi fått anmälan skickas en skriftlig bokningsbekräftelse.

Kontaktperson: Gunilla Friberg
Telefon +46 (0)8-588 474 94
Telefax: +46 (0)8 662 35 07
E-post: gunilla.friberg@svbf.se
Postadress: Brandskyddsföreningen, 115 87 Stockholm.

Ett par veckor före kursstart skickas en kallelse där mer praktisk information om kurserna finns som kurstider, vägbeskrivning till övningsfältet med mera. Kursavgiften betalas mot separat översänd faktura. Fakturan skickas till den adress som anges på den blankett för personuppgifter och eventuellt hotellrumsönskemål som skickas ut tillsammans med kallelsen. Observera att personnummer erfordras för utfärdande av utbildningsbevis. Intygen delas ut på plats på övningsfältet direkt efter avslutad kurs. I kursavgiften ingår lunch/kaffe samt kursdokumentation.

Priser

Alla priser anges exklusive moms och porto. Som medlem i Brandskyddsföreningen får du 10 procent rabatt på utbildningar och förlagsprodukter. Som privat betalande erhåller du samma rabatt som för medlemmar. Momsen är 6 procent på litteratur och 25 procent på utbildningar. Som privat betalande betalar du alltid inklusive moms. Vid försenad betalning tar vi ut dröjsmålsränta med 5 procent. Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformationen och förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering.

Logi

Logikostnad ingår inte i kursavgiften, men vi har förhandsbokat ett antal hotellrum inför varje kurs. Önskemål om hotellrum kan fyllas i på blanketten som kommer tillsammans med kallelsen (se ovan). Logikostnaden kan sedan faktureras din arbetsgivare om de finns inom Sverige, dock fakturerar hotellen inte utomlands eller privatpersoner. I de fallen betalas logikostnaden direkt till hotellet vid utcheckning.

Avbokning

Om du måste avboka en kursplats ska det meddelas till oss senast tre (3) veckor före kursstart (sista avbokningsdag anges i bokningsbekräftelsen). Om platsen avbokas senare än tre veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Inställt kurstillfälle

Om deltagarantalet blir för lågt förbehåller vi oss rätten att senast två (2) veckor före kursstart ställa in, eller om möjligt senarelägga ett kurstillfälle. I mån av plats erbjuds deltagarna att boka om sitt deltagande till något av de andra inplaneradekurstillfällena. Vi svarar inte för hos deltagarna uppkomna kostnader vid inställande av kurstillfälle. I övrigt tillämpas köplagen.

Force majeure

Vi ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder,
brand eller annat som står utanför Brandskyddsföreningens kontroll.