Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Utbildningsinformation / Seminarium / Program kommunikatörsträff 2016
Skriv ut

Kommunikatörsträff för räddningstjänsten – program 2016

 

Måndag 20 juni

12.00 Lunch
13.00  Välkommen till Karlstad!

Nils Weslien, räddningschef för Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund, hälsar välkommen.

13.15 Bordet runt
Alla deltagare presenterar sig kort.
13.30

Opinionsarbete och kommunikation
Theo Hammar, kommunikationschef, berättar om Brandskyddsföreningens kommunikation och vilka utmaningar som väntar framöver.   

14.00

Hur kan Brandskyddsföreningen och räddningstjänsterna samarbeta?
Många gånger har vi samma budskap, målgrupp och mål med kommunikationen kring brandskyddsfrågorna. Hur kan vi samarbeta för att nå längre?

Öppen diskussion/workshop

14.30 Kaffe
 
15.00

Interkulturell kommunikation
En viktig uppgift för oss alla är att kommunicera brandskydd och andra säkerhetsfrågor till den heterogena gruppen ”allmänheten”. Christine Beckman hjälper oss att vidga våra vyer kring möjligheter och fallgropar kopplade till interkulturell kommunikation och ger oss tips och råd kring vad vi ska tänka på för att nå ut på ett bra sätt till så många som möjligt.

Christine Beckman, författare och föreläsare från Språk och interkultur

17.00 Avslutning
18.00 Båttur och middag i Mariebergsskogen
   

Tisdag 21 juni

09.00

Kommunikation om den enskildes ansvar vid kris
Under förra året utvecklade MSB en digital kommunikations­guide för hur bland annat kommuner och andra aktörer kan kommunicera kring enskildas krisberedskap. MSB planerar att genomföra en nationell informationssatsning från och med 2017 med fokus på att kommunerna ska informera om lokala hot och risker.

Christina Andersson, MSB

10.00 Bensträckare
10.15

Nationella strategin = Aktiv mot brand
Aktiv mot brand är numera mer än en kampanj. Tillsammans gör vi skillnad med de gemensamma verktygen Individanpassat brandskydd, Riktade kommunikationsinsatser och Kampanjer med gemensamma budskap.

Alexandra Johansson, MSB 

11.15

Ökad medvetenheten gällande brandskydd hos unga vuxna (18–25 år) studenter
I Räddningstjänsten Karlstadsregionen pågår sedan ett år tillbaka ett arbete för att åstadkomma ett brandsäkrare beteende hos Karlstads universitetsstudenter. Arbetet genomförs i nära samverkan med en rad andra aktörer. En inspirations­källa i detta är Räddningstjänsten Syd.

Birgitta Johansson och Frida Orlinder, Räddningstjänsten Karlstadsregionen

11.45   Almedalen

Suzanne Weigl berättar om Brandskyddsföreningens satsning under Almedalsveckan för att lyfta frågan kring individanpassat brandskydd för äldre som bor kvar hemma. 

12.00 Lunch
13.00

Så blir du en lobbyist!
För att lyckas åstadkomma förändring för stärkt brandskydd behöver du behärska opinionsbildning och påverkan. Vad är viktigast för ett framgångsrikt opinionsbildnings- och påverkansarbete och vilka konkreta aktiviteter kan genomföras för att påverka och synas? Föreläsningen ger dig konkreta tips så att du kan börja direkt när du kommer hem.

Lars Jonsson, Agenda PR

15.00 Avslutning och utvärdering – var hålls nästa års träff?
15.15  Kaffe