Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
 • Totalt: 0,00 kr
Hem / Utbildning / Hotell / Brandskyddsledare

Utbildning och seminarier
Brandskyddsledare
Skriv ut

Som Brandskyddsledare blir du företagets expert på brandskydd. Du kan se riskerna och vet vilka åtgärder som behövs för ett skäligt brandskydd. Brandskyddsledaren är en avgörande bricka i spelet att förhindra bränder och begränsa dem i förväg.

Brandskyddsledarutbildningen består av fem block uppdelade i två delutbildningar. Du kan delta på enstaka block, men för att bli diplomerad Brandskyddsledare måste du genomgå hela utbildningen. Deltagare i brandskyddsledarutbildningen har förtur till utbildningsplatserna.

Utbildningen sträcker sig över två terminer och är uppdelad på fem veckoblock, sammanlagt 200 utbildningstimmar. Med ett CFPA-diplom kan du styrka din kompetens i hela Europa.

Brandskyddsledarutbildning del 1
CFPA ”Fire Safety Technical Cycle”

Block 1–3 har teknisk inriktning och leder fram till ett CFPA-diplom, ”Fire Safety Technical Cycle”. Det här är en utbildning med både bredd och djup inom det brandtekniska området. Utbildningen är lämplig för dig som har en uttalad roll som brandskyddsledare eller av andra skäl behöver en mera omfattande brandteknisk kunskap. Utbildningen är på tre veckor uppdelade på tre block (1–3). Examination utgörs av ett skriftligt prov i block 3.

Inga förkunskaper krävs, men vi rekommenderar att du skaffar dig kompetens om de specifika risker som finns i just din verksamhet, till exempel brandfarliga varor och Heta Arbeten. Har du arbetat i räddningstjänsten och har dokumenterad brandutbildning är det inte säkert att du behöver delta i alla delar av block 1.

Utbildningen innehåller bland annat:

 • Lagar och regler
 • Brandkunskap
 • Brandsläckningsteknik
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Larm- och släckanläggningar
 • Riskhantering med riskanalys
   

Mål

Efter examen ska du kunna:

 • ansvara för larm- och släckinstallationer
 • ansvara för underhåll av det byggnadstekniska brandskyddet
 • medverka i verksamhetens riskhanteringsarbete


Avsedd för

 • Dig som ska ta ansvar för det tekniska brandskyddet i en verksamhet
 • Riskingenjörer/underwriters i försäkringsbolag
 • Brandskyddskonsulter
   

Brandskyddsledarutbildning del 2
CFPA ”Fire Safety Management Cycle”

Utbildningen har en organisatorisk inriktning och leder fram till CFPA-diplomet ”Fire Safety Management Cycle”. Här går vi på djupet i de organisatoriska frågorna. Mellan block 4 och 5 ska du göra ett examensarbete som du väljer fritt i samråd med din handledare och din arbetsgivare. Utbildningen är på två veckor uppdelade på två block (4–5).

För att delta på den här utbildningen förutsätts att du har förkunskaper om det tekniska brandskyddet och riskhantering.

Utbildningen innehåller bland annat:

 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Ansvarsfrågor
 • Försäkringar
 • Insatsplanering
 • Krisledning och mediahantering
 • Utbildningsplanering
 • Presentationsteknik
 • Projektledning
 • Revisionsmetodik
 • Redovisning av examensuppgift
   

Mål

Efter examen ska du kunna:

 • organisera brandskyddsarbetet
 • ansvara för brandskyddsutbildning
 • medverka i företagets krisledning
 • utföra internrevision av brandskyddsarbetet

   

Tid och plats 2016–2017

Block 1: 10–14 oktober 2016, Stockholm
Block 2: 28 november–2 december 2016, Stockholm
Block 3: 6–10 februari 2017, Stockholm
Block 4: 6–10 mars 2017, Stockholm
Block 5: 29 maj–2 juni 2017, Stockholm

Pris

Medlemspris per block 2016–2017:
19 260 SEK (ej medlem 21 400 SEK) exklusive moms. Totalt medlemspris block 1–5: 96 300 SEK (ej medlem 107 000 SEK) exklusive moms.

Utbildningstillfälle

Deltagaruppgifter

Litteratur som ingår i utbildningen:
Deltagarpärm (5 st)
Automatiskt brandlarm
BBR 21 Brandskydd i Boverkets byggregler
Brandskyddsdokumentation
Brandskyddsguiden
Egenkontroll av brandskyddet
Handbok SBA
Handbrandsläckare
Heta Arbeten fördjupning
Lagen om skydd mot olyckor
Riskanalys
Sprinklerhandboken
Tolkning av viktig data – Farligt gods
Utrymningslarm

Röster om brandskyddsledarutbildningen:
"Brandskyddsledarutbildningen har gett mig en trygg och stabil bas att stå på. Kunskapen man får ger en förståelse och ett självförtroende som man har stor nytta av i den dagliga verksamheten."
Thomas Freiholtz, Security Protection Officer/Fire Coordinator, GKN Aerospace Engine Systems Sweden

"Utbildningen har varit guld för mig! Efter det här året ser jag på brandskyddsfrågor med helt andra ögon, kunskapsnivån/vetskapen är på en helt annan nivå idag. En utav de bästa utbildningarna som jag har genomfört i mitt arbetsliv och det är en tuff utbildning som har ställt krav på mig själv! Det är bra!"
Ronny Höghäll, HSE koordinator, Akzo Nobel Functional Chemicals AB

"Block 2 gav mig mest kunskap, efter den veckan började jag förstå vad jag läste i brandskyddsbeskrivningarna. En bra utbildning som ger kunskap både på djupet och på bredden."
Fredrik Palm, Work environment and Fire Coordinator, Scania CV AB