Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Utbildning / Brandfarlig och explosiv vara / Brandfarliga varor – klassning av explosionsfarliga miljöer

Utbildning och seminarier
Brandfarliga varor – klassning av explosionsfarliga miljöer
Skriv ut

En klassningsplan visar var olika brandfarliga varor finns och även vilken riskbild som föreligger. För dig som föreståndare, driftansvarig, projektör eller konstruktör är klassningsplanen ett viktigt underlag för valet av rätt utrustning i anläggningen.

Efter examination erhåller du ett CFPA Europe-certifikat, Classification of explosive hazardous areas.

Mål

Du ska efter utbildningen kunna upprätta en klassningsplan enligt gällande lagstiftning och standards.

Ämnesområden

Lagstiftningen om brandfarliga varor utgör en stor del av utbildningen. Vi går igenom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift 2004:7 och Arbetsmiljöverkets föreskrift 2003:3, om explosionsfarlig miljö och standard SS-EN 60079-10, klassning av explosionsfarliga områden.

Det ingår även många tillämpningsövningar i utbildningen.

Avsedd för

Alla som ska kunna upprätta och granska klassningsplaner, till exempel driftansvariga i industrin, projektörer och konstruktörer av anordningar för brandfarliga varor och Föreståndare brandfarliga varor.

Förkunskaper

Du ska ha god kännedom om brandfarliga varors risker och känna till lagstiftning och begrepp. Du får dessa kunskaper genom att gå Brandfarliga varor – grundutbildning. Är du tveksam om du har rätt kunskaper, kontakta oss.

Obs! Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar som kan komma att ske från 1 januari 2017.

Utbildningstillfälle
Deltagaruppgifter
Förnamn Efternamn Epost Telefon

  Fyll i alla obligatoriska fält.
Antal:  1
13.150,00 kr
Medlem : 11.835,00 kr

Litteratur som ingår i utbildningen:
Deltagarpärm