Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Regionala föreningar / Skaraborg / Om oss / Trygghetsrådet
Skriv ut

Trygghetsrådet i Skaraborg

Länsförsäkringar Skaraborg har i samverkan med Brandskyddsföreningen Skaraborg, Räddningstjänsterna, Polisen, Ambulanssjukvården , NTF och Sockerbrukets ungdomsverksamhet i Lidköping bildat en grupp kallad ”trygghetsrådet” i syfte att arbeta på bred front med förebyggande arbete inom de olika trygghetsområdena i Skaraborg.
Gruppen består av:

  • Pontus Blom Länsförsäkringar Skaraborg
  • Christian Carlsson Brandskyddsföreningen Skaraborg
  • Håkan Stolare Polisen
  • Daniele Cohen Rtj Östra Skaraborg
  • Thomas Thorsell Rtj Västra Skaraborg
  • Joakim Ramåker Rtj Skara-Götene
  • Johan Hjortsberg Rtj Falköping-Tidaholm
  • Putte Hansson NTF
  • Jonas Åsberg Ambulanssjukvården

Bakgrund

Barn och ungdomar utsätts för många risker i sin vardag som kan leda till dödsfall, fysiska skador eller psykisk ohälsa. Det kan t.ex. handla om trafikolyckor, olycksfall vid idrottsutövande, drunkning eller brand. Det kan också handla om brott i form av misshandel, skadegörelse eller stölder. En bidragande orsak till såväl direkta som indirekta skador är många gånger alkohol och droger. Tittar man på antal dödsfall i olyckor så har dessa ökat under det senaste decenniet trots att antalet döda i trafiken har minskat. I Sverige dör cirka 3000 personer varje år till följd av olyckor. Cirka 100 000 personer blir inlagda på sjukhus och cirka 700 000 behöver uppsöka en akutmottagning på grund av olyckor. Vi som dagligen arbetar med olyckor, brott och försäkringsfrågor anser att det är viktigt att ungdomar ges en realistisk syn på sin egen sårbarhet och de får en tilltro till den egna förmågan att förebygga och hantera olyckor och brott. Olyckor och brott går att förebygga!

Syfte och mål

Syftet med projektet är att bidra till det olycks- och brottsförebyggande arbete som redan bedrivs inom kommunerna i gamla Skaraborg. Vi tror att våra organisationers sakkunskap och erfarenhet från inträffade händelser kan hjälpa ungdomar att bättre förstå och hantera olycksrisker. Vi tror också att det är viktigt att säkerhetsinformation förpackas på ett roligt sätt med möjlighet att praktiskt pröva och känna. . Vi har därför valt att bedriva projektet i form av en tävling "Camp blåljus".
Ett annat syfte för oss är att få träffa ungdomar i ett positivt sammanhang och därmed ha möjlighet att skapa relationer och ömsesidig respekt. Vi vill genom detta undvika sådana händelser som inträffat i olika delar av landet där polis, ambulans och räddningstjänst har blivit utsatta för stenkastning och liknande vid pågående insatser.
Det finns flera studier som gör gällande att det mest effektiva sättet att förebygga anlagda bränder är att ha en hög närvaro från myndigheterna under skoltiden. Vi vill på detta sätt öka denna närvaro och visa på det samarbete och gemensamma intressen vi har.
För att på sikt öka intresset för våra respektive yrkeskategorier och på så sätt få en bredare bas att rekrytera från är det viktigt att skapa goda relationer med ungdomar. Vi tror att vi på sikt kommer se en större grad av mångfald inom våra yrken genom detta.