Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Regionala föreningar / Östergötland / Utbildning / Systematiskt brandskyddsarbete
Skriv ut

Systematiskt brandskyddsarbete

Räddningsverket har gett ut ett allmänt råd angående systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, som vägledning till ägare och innehavare om vilka åtgärder som bör vidtas för att uppfylla de krav som ställs i 2 kapitlet 2 § lagen om skydd mot olyckor. Enligt denna paragraf ska ägare och innehavare av byggnader vidtaga de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Syftet och målet med utbildningen är att ge kunskaper i det systematiska brandskyddsarbetet. Till exempel hur man identifierar och dokumenterar brandskyddet i sin verksamhet.

De som tidigare har genomgått utbildning för brandskyddsansvariga bör uppgradera sig med denna utbildning.

Kontaktruta-ostergotland.png