Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Regionala föreningar / Örebro / Utbildning / Företag / Brandskyddsansvarig
Skriv ut

Brandskyddsansvarig

Alla verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) och ha en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har ansvar att göra regelbundna kontroller av brandskyddet och att genomföra regelbundna brandskyddsutbildningar av alla medarbetare.

Är det du som har ansvaret? 
Brandskyddsfrågor är viktiga för alla organisationer och med rätt utbildning kommer du känna dig tryggare i rollen. Här är kursen för dig som behöver en god grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.

Målsättning

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap för att:

  • På ett effektivt och kostnadsbesparande sätt organisera och planera företagets brandsäkerhet.
  • Leda och planera brandsäkerheten vid ombyggnader och förändringar i verksamheten.
  • Besluta om brandsäkerhetsåtgärder och ha kännedom om de ekonomiska och praktiska konsekvenser vidtagna
    åtgärder.
  • Ansvara för brandsyneverksamheten på företaget ochha kunskap om hur brandsyn och behov av åtgärder före,
    under och efter brandsyn.

Innehåll

Kursen behandlar bl a lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser avbrand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga.

Målgrupp

Kursen vänder sig till den i företaget som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till brandskyddskontrollanter och ansvariga för inköp av företagets brandskydd.

 

Kontaktperson

Ulf Andersson, verksamhetsledare
019-689 60 63, 070-642 68 82
orebro@brandskyddsforeningen.se