Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Regionala föreningar / Örebro / Utbildning / Företag

Utbildningar för företag

 

Sprinkler

 

Anläggningsskötare 

Varje ägare av ett automatiskt brandlarm är skyldig att ha minst två utbildade anläggningsskötare. Utbildningen ger kunskap om anläggningens funktion, skötsel och handhavande.

     

Bensinsstationsföreståndare

Rätt hanterade blir brandfarliga varor en minimal säkerhetsrisk på din arbetsplats. Med utbildad personal förhindrar ni att olyckor inträffar. 

 

Brandskyddsansvarig

Alla verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) och ha en brandskyddsansvarig.

Brandskyddskontrollant

 

Brandskyddskontrollant

Kontrollen och underhållet av brandskyddet är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet för att upprätthålla en säker miljö. 

Brandfarlig vara

 

Brandfarlig vara

Rätt hanterade blir brandfarliga varor en minimal säkerhetsrisk på din arbetsplats. Med utbildad personal förhindrar ni att olyckor inträffar.

 

Företagsanpassad utbildning

Vi kommer till er och håller utbildningen på plats mitt i den miljö där ni ska hantera brandskyddet varje dag.Vi utgår från era förutsättningar.

 

Heta Arbeten

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.
 

 

Hjälp på väg

Personal som arbetar på eller kring vägen bör genomgå utbildningen "Hjälp på väg".

 

HLR, Hjärt- och Lungräddning

På mindre än två timmar lär du dig att agera vid ett hjärtstopp, andningsstopp och medvetslöshet. Våra instruktörer vägleder dig så du känner dig trygg och säker. Du kan göra en skillnad genom att veta hur du ingriper.

 

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.
 

 

 

 

 

Kontaktruta-förening-Örebro-län