Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Regionala föreningar / Norrbotten / Utbildning / Sjöfart / Kombi - Basic Safety & Advanced Fire Fighting - Fortbildning
Skriv ut

Kombi - Basic Safety & Advanced Fire Fighting - Fortbildning

Basic Training, revalidation*
STCW A-VI/1-1 - STCW A-VI/1-4
TSFS 2013:47, bilaga 13

STCW Manila innebär att certifikatet för den Grundläggande säkerhetsutbildningen (Basic Safety) ska förnyas vart 5:e år varför alltså denna kurs, Fortbildningskurs för grundläggande säkerhetsutbildning, tillkommit.

Fortbildningskurs Grundläggande säkerhetsutbildning består både av teori och praktik, men fokuserar i huvudsak på repetition av de praktiska momenten från de olika delarna av grundutbildningen . Största delen av utbildningen är brandskyddsdelen med olika praktiska övningar, men alla delar från den Grundläggande säkerhetsutbildningen gås dock igenom under kursen, detta inkluderat övning i vatten med livflotte/överlevnadsdräkter.

Kurslängd

26 lektionstimmar (var av 16 lektionstimmar brand)

Kurserna genomförs på följande ställen:
Göteborg (Karholmens brandövningsfält / Sjöfartsverkets Rosenhill)
Helsingborg (Brandorama/Simhallsbadet)
Kalmar (Ebbetorps brandövningsfält/Linnéuniversitetet)

Förkunskaper/inträdeskrav

Fortbildningskurs i Grundläggande säkerhet (Basic Safety) kan genomgås om:

  • Sjömannen kan uppvisa ett tidigare svenskt certifikat för Grundläggande säkerhet, eller
  • Sjömannen har en behörighet med påteckning om regel VI/1, se exempel i bilaga 1.
     

Utöver detta ska sjömannen ha fullgjort minst tre månaders tjänstgöring under de senaste fem åren på handelsfartyg, fiskefartyg eller traditionsfartyg med en bruttodräktighet om minst 20.

 

Fortbildning Avancerad brandbekämpning*
STCW Regel VI/3 TSFS 2013:47, bilaga 15
Advanced Fire Fighting Course, revalidation

STCW Manila innebär att Advanced Fire Fighting-certifikatet fått en begränsad giltighet på 5 år. För förnyelse av detta certifikat har en ny föreskrift/utbildning skapats som är en kortare repetition av grundutbildningen Advanced Fire Fighting.

Kurslängd

20 lektionstimmar

Förkunskaper/inträdeskrav

Fortbildningskurs i Avancerad brandbekämpning kan genomgås om:

  • Sjömannen kan uppvisa ett tidigare svenskt certifikat för Avancerad brandbekämpning, eller
  • Sjömannen har en behörighet som fartygsbefäl klass VII, VI, V, IV, III, II eller Sjökapten. Detsamma gäller för behörigheterna maskinbefäl klass VII, VI, V, IV, III, II och Sjöingenjör.
     

Utöver detta ska sjömannen ha fullgjort minst tre månaders tjänstgöring under de senaste fem åren på handelsfartyg eller fiskefartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i lägst närfart.

För att tjänstgöring på andra fartyg ska kunna räknas måste sjömannen genom intyg kunna påvisa att fartyget haft brandmansutrusning ombord.

Regionala brandskyddsföreningar

Brandskyddsföreningen finns i hela Sverige. Välj din förening och hitta information och utbildningar om brandskydd.