Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Regionala föreningar / Kronoberg / Utbildning / Systematiskt brandskyddsarbete
Skriv ut

Systematiskt brandskyddsarbete

I lagen om skydd mot olyckor ställs det krav på att fastighetsägare ska lämna en skriftlig redogörelse till kommunen avseende brand-skyddet. Nyttjanderättshavare ska lämna in de uppgifter fastighetsägaren behöver till redogörelsen. Som en följd av lagstiftningen ställs även krav på att ett systematiskt brand-skyddsarbete, SBA, ska bedrivas. SBA innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.Ett gott brandskydd skyddar er verksamhet. Tillsammans med andra företag lär ni er processen för att bedriva ett effektivt brandskyddsarbete.

Innehåll

  • Lagstiftning
  • Vad är systematiskt brandskyddsarbete?
  • Brandförlopp och brandrisker
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Kontrollinstruktioner
  • Praktiskt handhavande av checklista


Målsättning/syfte

Deltagaren ska efter genomgången utbildning ha sådana kunskaper att hon/han ska kunna arbeta systematiskt med brandskyddet.

Målgrupp
 

Brandskyddansvarig, brandskyddskontrollant eller andra personer som arbetar med skydds- och säkerhetsfrågor.

Kontaktruta-kronoberg.png