Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Regionala föreningar / Jönköping / Utbildningar / Undvika bränder
Skriv ut

Undvika olyckor och bränder på din arbetsplats

Vad kan du göra för att undvika att din verksamhet råkar ut för en brand och att hela verksamheten kanske förstörs eller ännu värre att någon blir innebränd? Helt säker kan du naturligtvis aldrig bli men du kan göra mycket för att minimera riskerna. I och med lagen om skydd mot olyckor kräver dessutom kommunerna att företagen i respektive kommun arbetar systematiskt med sitt brandskydd. Brandskyddsföreningen Jönköpings län anordnar utbildning i systematiskt brandskyddsarbete, heta arbete med mera - se listan till vänster.


Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 2 kap, 2§:

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
Läs hela lagen i sin helhet


Vad bör ett systematiskt brandskyddsarbete innehålla?

Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt aktivt planerar, genomför och följer upp brandskyddet i en verksamhet eller organisation.

Arbetet kan delas in i nio steg

Lär dig mer om de nio stegen på utbildningen - Systematiskt Brandskyddsarbete

Regionala brandskyddsföreningar

Brandskyddsföreningen finns i hela Sverige. Välj din förening och hitta information och utbildningar om brandskydd.