Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här / Utrymning
Skriv ut

Utrymning

Det grundläggande kravet för utrymning är att de personer som vistas i en byggnad eller annan anläggning vid brand ska kunna utrymma till det fria eller annan säker plats innan kritiska förhållanden uppstår.
Utrymningsplan
Utrymningsplan

Väl tränad personal ger kortare utrymningstid.
Där det finns stora samlingar av personer som i teatersalonger eller ett varuhus kan besluts- och reaktionstiden vara lång då ingen vill ta det första steget att påbörja en utrymning av rädsla att göra bort sig inför andra okända personer. Därför är det viktigt att personalen kan agera beslutsamt så att andra personer i omgivningen upplever att de har någon att följa. Det förväntas att personalen ska vara handlingskraftig. Väl tränad personal minskar den inledande fasen vid utrymning och utrymningstiden blir kortare. Att genomföra utrymningsövningar regelbundet och ha en utrymningsplan som alla känner till är ett viktigt steg i det systematiska brandskyddet. Om det börjar brinna ska alla som befinner sig i byggnaden veta hur man tar sig ut.

Att genomföra utrymningsövningar som liknar verkligheten.
Varje verksamhet och byggnad har sina egna unika förutsättningar. Utforma utrymningsövningarna med hänsyn till dessa. Många som anordnar utrymningsövningar upplever det som svårt att göra övningar som liknar verkligheten och som inte stör produktionen.

Här följer några tips som kan vara till hjälp.

  • Genomför utrymningsövningar i liten skala och följ upp med en fullskaleövning för att testa helheten.
  • Använd om möjligt teaterrök så att övningen blir så realistisk som möjligt. Rökmaskiner kan köpas eller hyras hos brandskyddsföretag.
  • Bygg gärna på fullskaleövningen med en spelövning för organisationens ledningsgrupp/krisledningsgrupp. Scenariot i spelövningen kan vara en fortsättning av utrymningsövningen där gruppen får hantera problem som skadad eller omkommen personal, anlagd brand (sabotage), media, anhöriga, avbrott i produktionen med mera.
  • I många fall går det att genomföra övningar i samarbete med räddningstjänsten. De har erfarenhet av hur övningar arrangeras. Ibland kan räddningstjänstens övningar samordnas med företagets interna övning. På det sättet kan även insatsplaner och insatsorganisationen testas och, inte minst, samarbetet mellan den interna organisationen och räddningstjänsten.
  • Kontrollera att inga viktiga möten eller andra aktiviteter som inte tål avbrott är planerade när övningen ska genomföras. I verksamheter där personalen jobbar i skift kan övningar genomföras i samband med skiftbytet för att störa driften så lite som möjligt.
  • När det inte finns möjlighet att använda ordinarie kunder/gäster/patienter, försök att använda figuranter i form av exempelvis annan personal, studenter eller frivilligorganisationer.
  • Dela ut rollkort till vissa personer med uppgift att inte tala svenska/engelska, låsa in sig på toalett, vara uppskärrad, påstridig, funktionshindrad med mera.
  • Videokamera är ett värdefullt hjälpmedel för att studera mänskligt beteende. Filmmaterialet är ett bra underlag när övningen ska utvärderas.