Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
 • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här / Systematiskt brandskydd / Systematiskt brandskyddsarbete / Checklista
Skriv ut

Checklista

Kom igång med brandskyddsarbetet:

Risker på företaget

 • Inventera riskerna.
 • Besluta om risken ska accepteras eller inte.
 • Besluta om eventuella åtgärder.
   

Författningar

 • Upprätta rutiner för att identifiera lagkrav och andra krav som organisationen berörs av och som är tillämpliga på brandriskerna.
   

Brandskyddspolicy

 • Upprätta en brandskyddspolicy.
 • Besluta hur den ska delges alla anställda.
   

Verksamhets- och byggnadsbeskrivning

 • Skriv en generell beskrivning över din verksamhet och hur byggnaden/byggnaderna ser ut.
   

Brandskyddsorganisation/Ansvarsfördelning

 • Besluta om vilka funktioner som ska ingå i brandskyddsorganisationen.
 • Utse personerna.
 • Upprätta delegationsunderlag.
 • Kontrollera att de utsedda har lämplig kompetens för sin funktion, om inte upprätta en individuell utbildningsplan.
 • Besluta om vem som ger funktionen eller personen delegation.
   

Utbildningsplaner

 • Inventera behoven av utbildning.
 • Upprätta utbildningsplaner.
 • Utse ansvarig för innehållet.
 • Utse ansvarig för genomförandet.
   

Brandskyddsregler

 • Inventera befintliga regler inom företaget.
 • Upprätta eventuellt nya brandskyddsregler. Glöm inte att kontrollera mot gällande författningar, rekommendationer m.m.
   

Brandskyddsbeskrivning (Ritningar över varje plan)

 • Identifiera och inventera verksamhetens brandtekniska installationer och utrustning och ange dem på en ritning.
   

Drift- och underhållsinstruktioner

 • Upprätta instruktioner för hur kontrollen av de brandtekniska installationerna ska ske och hur ofta.
   

Kontrollsystem

 • Sammanställ en pärm med brandskyddsbeskrivningar och upprättade drifts- och underhållsinstruktioner, samt underlag för att notera anmärkningar på.
 • Samla brandskyddskontrollanterna för genomgång av hur materialet ska användas.
 • Besluta om hur, när och var kontrollerna ska vara genomförda.
 • Besluta hur redovisning av genomförda kontroller ska ske.
 • Besluta om rutiner för åtgärder av eventuella brister.
   

Uppföljning

 • Besluta vilka interna och externa rutiner och dokument som ska följas upp.
 • Besluta om vilka i organisationen som följer upp vilka rutiner och dokument.
 • Besluta om hur och när redovisning ska ske. Glöm inte ledningen!
   

Övriga dokument

Samla in andra dokument som berör brandskyddsarbetet till exempel:

 • Riskanalyser
 • Protokoll, förelägganden från räddningstjänsten med mera.
 • Handlingar från genomförda revisioner av till exempel automatiskt brandlarm, vattensprinkler, elinstallationer.
 • Beredskapsplaner
 • Insatsplaner
 • Tillbudsrapporter