Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här / Systematiskt brandskydd
Skriv ut

Systematiskt brandskydd

Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt för att förebygga brand.

Nödutgång skylt

Vem gäller systematiskt brandskyddsarbete?
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget.

Varför behövs systematiskt brandskyddsarbete?
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gör det lättare att skydda medarbetare och lokaler från skador som kan bli följden av en brand. Det kan vara avgörande för verksamhetens fortlevnad. Det ökar säkerhetsnivån och därmed förtroendet för företaget. Det är dessutom ett krav från lagstiftaren.

Dagens krav enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 § anger i princip att ansvaret för att vidta förebyggande faller direkt på ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning. Läs mer under rubriken lagar och regler.

Hur gör man?
Ingen verksamhet är den andra lik. Ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) skapar rutiner utifrån varje företags egna förutsättningar, och kan vara en del i det ordinarie kvalitetsarbetet. Du som företagare väljer själv tillvägagångssätt och kan enkelt göra detta själv eller ta hjälp av konsulter eller andra experter där man känner sig osäker. Intern Brandskyddskontroll (IBK) är Brandskyddsföreningens metod för systematiskt brandskyddsarbete.

Mer information
Vad som är rätt brandskydd bestämmer du själv. Vill du ha hjälp har vi utbildning både vad det gäller Intern Brandskyddskontroll (IBK) och brandkunskap i allmänhet så kontakta utbildningsavdelningen.