Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här / Brandlarm och sprinkler
Skriv ut

Brandlarm och sprinkler

Sprinkler

Sprinkler

Sprinkler är den vanligaste typen av släcksystem. Ett automatiskt vattensprinklersystem upptäcker och släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll under tiden utrymning och manuell släckning sker. Den vanligaste typen av vattensprinkler har sprinklerhuvuden med en glasbulb som sprängs vid en temperaturhöjning. Bara de sprinklerhuvuden som är utsatta för branden aktiveras. Man väljer typ av sprinklerhuvuden beroende på hur tidigt man vill att de ska lösa ut. Strålbilden kan också se olika ut beroende på vad de ska skydda.

Vattenspray eller grupputlösningssystem är en variant av vattensprinklersystem. Skillnaden är att de har öppna munstycken. Vatten flödar ut ur samtliga munstycken inom sektionen samtidigt. Vattenspray aktiveras av någon typ av detekteringssystem.

Boendesprinkler är benämningen på system som är speciellt utvecklade för boendemiljöer. Systemet är optimerade för denna miljö, vilket medför att kostnaden kan hållas låg. Brandskyddsföreningen har gett ut rekommendationer för utförandet av boendesprinklersystem. Under 2009 publicerades en nordisk standard för detta.

Det finns ett omfattande statistiskt underlag som visar att sprinkleranläggningar är både effektiva och tillförlitliga. Det är viktigt att komma ihåg att all denna statistik baseras på sprinkleranläggningar som är utförda efter regelverk. I de fall sprinkleranläggningen inte fungerat som det var avsett, så beror det så gott som alltid på att reglerna i något avseende inte har följts.

Automatiskt brandlarm

En automatisk brandlarmanläggning är en anläggning som ska upptäcka en brand så tidigt att man kan ta till åtgärder för att släcka branden. För att brandlarmsanläggningen ska uppnå sitt syfte krävs därför att den tekniska installationen samverkar med mänskliga resurser.

I Boverkets byggregler (BBR) finns krav på automatiskt brandlarm i vårdanläggningar och alternativboende. Andra skäl att installera brandlarm kan vara villkor från försäkringsgivare eller som ett så kallat tekniskt byte i det byggnadstekniska brandskyddet.Tekniskt byte innebär att en byggherre väljer att installera brandlarm för att få göra undantag i något annat byggnadstekniskt brandskyddskrav. När man väl har gjort avsteget blir brandlarmanläggningen en förutsättning för att funktionskraven i BBR ska uppfyllas.

Automatiskt brandlarm kan också installeras på eget initiativ för att skydda sin anläggning.

Utrymningslarm

Ett utrymningslarm har till syfte att initiera utrymning av en byggnad. Utrymning kan behövas på grund av brand, men det kan också röra sig om gasutsläpp, syrebrist, bombhot eller annan fara som hotar. Utrymningslarmet kan aktiveras på olika sätt. Det kan vara automatiskt med hjälp av en brandlarmanläggning eller gasdetektorer, men det kan också vara manuell aktivering av personal, väktare eller besökare. I begreppet utrymningslarm kan sålunda en stor mängd varianter på system inrymmas.

I Boverkets byggregler krävs utrymningslarm för samlingslokaler, hotell och bostäder. För bostäder accepteras det att utrymningslarmet består av brandvarnare, men annars ska det finnas både nät- och batterispänning, vilströmsövervakning och larmdon så att det hörs i hela byggnaden. I Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning AFS 2009:02 krävs utrymningslarm i lokaler där det finns akuta risker för skador på grund av brand. Med detta menar man framförallt produktionslokaler där öppen eld används eller där brandfarliga varor hanteras, men även isolerade rum och arbetslokaler under marknivå från och med andra våningen under mark.