Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här / Släckning
Skriv ut

Släckning

Brinnande hus

Släckningsarbetet är en komplex situation där många aspekter behöver hanteras för att släckningen ska kunna gå så effektivt som möjligt. Grundkravet på utrustning för släckning av brand, finns i 2 kap 2 § i lagen om skydd mot olyckor. Den utrustning som behövs varierar givetvis beroende på verksamhet och typ av anläggning. I första hand är det handbrandsläckare som avses, men andra brandredskap som kan komma ifråga är t.ex. brandfilt.

Utöver detta grundläggande krav, återfinns i BBR ett krav på att det i byggnader med stora nivåskillnader, större byggnader, eller i byggnader där en brand kan förväntas få snabb spridning, få mycket stor intensitet eller medföra stora risker för personskador ska finnas fasta anordningar som underlättar brandsläckningsinsatser. Vanligtvis är det inomhusbrandposter som finns installerade, men i byggnader med fler än åtta våningsplan bör stigarledningar vara anordnade i alla trapphus. Stigarledning är en fast vertikal ledning som räddningstjänsten kan trycksätta för att koppla in brandslang på våningsplan högre upp i en byggnad.

Vi har till höger samlat specifika produkter och utbildningar inom området släckning.

Hör av dig om till oss om du har frågor eller vill veta mer.