Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
 • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här / Regler och normer / Släckanläggningar
Skriv ut

Släckanläggningar

Automatiska släcksystem

Vattensprinkler

Vattensprinkler är den vanligaste typen av släcksystem. Ett automatiskt vattensprinklersystem upptäcker och släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll under tiden utrymning och manuell släckning sker. Den vanligaste typen av vattensprinkler har sprinklerhuvuden med en glasbulb som sprängs vid en temperaturhöjning. Bara de sprinklerhuvuden som är utsatta för branden aktiveras. Man väljer typ av sprinklerhuvuden beroende på hur tidigt man vill att de ska lösa ut. Strålbilden kan också se olika ut beroende på vad de ska skydda.

Vattenspray eller grupputlösningssystem är en variant av vattensprinklersystem. Skillnaden är att de har öppna munstycken. Vatten flödar ut ur samtliga munstycken inom sektionen samtidigt. Vattenspray aktiveras av någon typ av detekteringssytem.

Boendesprinkler är benämningen på system som är speciellt utvecklade för boendemiljöer. Systemet är optimerade för denna miljö, vilket medför att kostnaden kan hållas låg. Brandskyddsföreningen har gett ut rekommendationer för utförandet av boendesprinklersystem. Under 2009 publicerades en nordisk standard för detta.

Vattendimma är en form av vattensprinkler där vattendropparna är mindre än 1 mm i diameter. För att åstadkomma de små dropparna används ett högre tryck än i vanliga sprinklersystem. Vattendimma användes tidigare främst inom sjöfart och offshoreindustri, men har kommit allt mer till användning i konventionella byggnader. Systemet kan användas till alla typer av bränder, men måste anpassas speciellt för den miljö det ska användas i. De små vattendropparna ger de egenskaper som påminner om gassläckmedel. Principen för utlösning är densamma som för vattenspray, det vill säga öppna munstycken där vattendimman kommer ur samtliga munstycken inom sektionen samtidigt. Vattendimma aktiveras av någon typ av detekteringssystem.

Skumsystem

Skumsläcksystem används främst i miljöer där det finns risk för vätskebränder men kan också användas i andra sammanhang, exempelvis där det finns risk för djupa glödbränder. Vid bränder i polära vätskor krävs en särskild alkoholresistent skumvätska. Man talar om tre olika typer beroende på hur mycket skummet expanderar.

 • Lättskum – vätskan expanderar minst 200 gånger. Används för skumfyllnad av lokaler.
 • Mellanskum – vätskan expanderar 20-200 gånger. Används exempelvis för invallningar runt cisterner.
 • Tungskum – vätskan expanderar upp till 20 gånger. Används i industrin för specialapplikationer.
   

Gassläcksystem

Gaserna är rena släckmedel som är lämpliga i känsliga möljöer. De kan också användas för släckning av ämnen som inte kan släckas med vatten. Gassläcksystem kan komplettera en vattensprinkleranläggning för att åstadkomma ett totalt skydd. Gassläcksystem släcker brand genom att absorbera värme och reducera syrehalten. På samma sätt som för vattenspray och vattendimma krävs någon typ av detekteringssytem som aktiverar släckningen.

Exempel på gassläcksystem är:

 • Argon inertgas som består av 100 % argon
 • Argonite inertgas som består av 50 % kväve och 50 % argon
 • Inergen inertgas som består av 52 % kväve, 40 % argon och 8 % koldioxid
 • Kväve inertgas som består av 100 % kväve
 • Koldioxid har även en viss kylande effekt, består av 100 % koldioxid