Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här / Regler och normer / Skogs- och anläggningsmaskiner
Skriv ut

Skogs- och anläggningsmaskiner

Brandskyddsföreningen ger ut regelverk om olika brandskyddsanordningar. Regelverken anger egenskaper som anses ha betydelse för funktion och tillförlitlighet. Avsikten är att lägga fast kvalitets- och säkerhetsnivåer som kan tillämpas generellt av berörda parter. Tillämpningen är frivillig.

Regelverken har tidigare utgivits av försäkringsbranschen, de så kallade RUS-reglerna. Genom ett avtal mellan Brandskyddsföreningen och Sveriges Försäkringsförbund gick huvudmannaskapet för dessa regelverk över till Brandskyddsföreningen 1 januari 2001. Detta har inte inneburit någon förändring av den tekniska kravnivån.

SBF 127 föreskriver att samtliga självgående motordrivna transport- och arbetsmaskiner ska vara säkerhetsutrustade. Reglerna gäller släckanläggningar, brandtekniska föreskrifter för maskin samt övriga brandsäkerhetsanordningar på bland annat skogs- och anläggningsmaskiner.

Frågor rörande detta regelverk diskuteras fortlöpande i Normgruppen, som är en sammansättning av de bolag som tillhandahåller försäkringar inom området skogsmaskiner, anläggningsmaskiner och truckar.

Normgruppens uppgifter är att:

  • utfärda, revidera och tillhandahålla anvisningar och regler
  • ta fram testnormer enligt försäkringsbolagens kravspecifikation
  • typintyga fordon/maskinanläggningar
  • utföra stickprovskontroller på intygade fordon
  • ge råd åt fordonstillverkare och generalagenter
Skogsmaskiner

Läs mer och beställ SBF 127 här

Anmäl dig till utbildning i årlig brandskyddskontroll av maskiner hos Trafikförsäkringsföreningen.