Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här / Regler och normer / Gassläcksystem / Regler gassläcksystem
Skriv ut

Regler gassläcksystem

Gassläcksystem

Brandskyddsföreningen ger ut regelverk om olika brandskyddsanordningar. Regelverken anger egenskaper som anses ha betydelse för funktion och tillförlitlighet. Regelverken har tidigare utgivits av försäkringsbranschen, de så kallade RUS-reglerna. Från och med 2001 ges regelverken ut av Brandskyddsföreningen. Under 2008 publicerades en europeisk standard för gassläcksystem (förutom koldioxid) SS-EN 15004. Nuvarande utgåva av regelverket hänvisar till att denna standard ska följas.

Kraven för utförande av koldioxidsläckanläggningar finns beskrivna i SBF 115. Kraven för övriga gassläckmedel (inertgaser, FM-200, Novec, med flera) finns i SBF 500. Det finns dessutom flera normer och anvisningar med krav på produkter, företag, personer och vissa tjänster. Observera att det är nödvändigt att ha tillgång till SS-EN 15004 för att ha tillgång till samtliga aktuella krav.

Krav på klimatpåverkande gaser

Till vissa gassläcksystem används släckmedel som kategoriseras som fluorerade växthusgaser eller F-gaser. Enligt EG-förordning 842/2006 ska läckagekontroll av sådana släckanläggningar utföras av personer med särskilda certifikat. Under en övergångstid kan interimscertifikat utfärdas. Brandskyddsföreningen har tagit fram normer för detta ändamål. Ladda ner de här:
Norm för Interimscertifikat F-gas HFC-tekniker brandskydd 2008 (pdf)
Norm för Interimscertifikat F-gas Anläggarfirma gassläcksystem (pdf) 

Norm SBF 2005:1 Brandskyddstekniker F-gas 2010 (pdf)
Norm SBF 2006:1 Anläggarfirma F-gas 2010 (pdf)