Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här / Regler och normer
Skriv ut

Regler och normer brandskydd

Syftet med att ta fram regler och liknande är att det finns ett behov av en gemensam beskrivning av utförande och egenskaper för produkter, personer, företag eller installationer, dels anges en minsta acceptabel kvalitetsnivå, dels blir utförandet jämförbart mellan till exempel två olika installationer.

Anläggningar som är utförda enligt Brandskyddsföreningens regler skyddar och begränsar skador på människor, byggnader och lagervaror. De skyddar också mot skador på produktionsutrustning och bidrar på så sätt till kortare och färre produktionsstopp.

I de här sammanhangen används flera olika begrepp även om det grundläggande syftet är lika.
Brandskyddsföreningen använder sig av nedanstående begrepp:

Regler
Beskrivning av lämpligt utförande av projektering, installation, service och underhåll. Kan också vara en beskrivning av hur något ska utföras.

Normer
Tekniska och/eller administrativa krav som är möjliga att objektivt prova och kontrollera. Ska kunna styrkas med certifikat.

Rekommendationer
Vägledning till hur föreskrifter, bestämmelser och liknande kan tolkas och hur något kan tillämpas så att dessa uppfylls. Anger ofta funktionslösningar.

Guidelines
Motsvarar rekommendation. Används för de publikationer som tas fram genom CFPA.

Riktlinje
Motsvarar rekommendation.

Standard
Används för dokument som publiceras av SIS, SEK eller andra erkända standardiseringsorganisationer.


Brandskyddsföreningen tar både fram egna dokument och påverkar framtagandet hos andra regelskrivare, såväl myndigheter som organisationer.