Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
 • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här / Publika lokaler
Skriv ut

Publika lokaler

Ansvaret för brandskyddet i publika lokaler ligger på såväl fastighetsägaren som på den ansvarige för verksamheten.

Köpcentrum

Vad är publika lokaler?
I publika lokaler rör det sig mycket folk som inte känner till lokalerna vilket ställer extra stora krav på en bra utrymningsplan, utrymning och en välutbildad personal som vet hur de ska agera om det börjar brinna. Man pratar generellt om "lokal dit allmänheten har tillträde" när det gäller publika lokaler.

Ibland kan det råda en viss förväxlingsrisk mellan vad som är en publik lokal och vad som är en samlingslokal. Förenklat och som ett exempel kan man säga att en galleria är en publik lokal medan restaurangen eller biografen i gallerian är att betrakta som en samlingslokal. Beroende på vilken verksamhet som bedrivs i samlingslokalen så omfattas dessa av olika lagar, regler, normer osv. Det är av förklarliga skäl olika regler för en kyrka respektive en restaurang. Gemensamt för de båda är att det rör sig om lokaler där ett större antal personer med mindre god lokalkännedom kan uppehålla sig.

Det som är intressant ur ett brandskyddsperspektiv är om lokalen är klassad som samlingslokal utifrån byggreglerna. En lokal som är klassad som samlingslokal ställs det större brandskyddskrav på än lokaler i allmänhet. En samlingslokal förutsätts rymma fler än 150 peronser och används t.ex. som

 • Hörsal
 • Aula
 • Biograflokal
 • Kyrka
 • Församlingssal
 • Restaurang
 • Sporthall
 • Teaterlokal
 • Konsertlokal
 • Danslokal
 • Studielokal