Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här / Internationellt samarbete CFPA / Training Commission
Skriv ut

Training Commission

I CFPA Training Commission sker ett samarbete kring utbildningsverksamheten i Europas brandskyddsföreningar. Idén är att deltagare på utbildningar med CFPA-status ska kunna uppvisa kursintyg, certifikat eller diplom som är giltiga i alla länder där det finns Brandskyddsföreningar som ingår i CFPA Europe. Representanter från de organisationer som ingår i CFPA Training Commission, träffas två gånger per år för att samordna den utbildningsverksamhet som bedrivs och fastställa innehållet i utbildningar som har CFPA-status.

Utbildningar med CFPA-status som genomförs av Brandskyddsföreningen Sverige:

Svenskt namn CFPA-namn Omfattning
Brandskyddsansvarig hotell Introduction to the Management of Hotel Fire Safety 1 dag
Brandskyddskoordinator Principles of Fire Safety at Work 5 dagar
Brandskyddsledare block 1-3 Fire Safety Technical Cycle 15 dagar
Brandskyddsledare block 4-5 Fire Safety Management Cycle 10 dagar
Dammexplosioner Explosion (ATEX) 2 dagar
Explosionsskydd Explosion Protection Manager 1 dag
Föreståndare brandfarlig vara Explosion (ATEX) 2 dagar
Klassning av explosionsfarliga områden Classification of explosive hazardous areas 2 dagar
Krisledning Business Continuity Planning 1 dag
Riskhantering brand Fire Risk Assessment 5 dagar
Systematiskt brandskyddsarbete Fire Protection Management System 1 dag
Anläggningsskötare sprinkler Sprinkler Operator 1 dag

 

Rekommenderad utbildningsnivå

Följande rekommendationer bygger på en av CFPA E framtagen Guideline ”Recommended Numbers of Fire Protection Trained Staff”. Den anger för olika verksamheter lämplig utbildningsnivå och hur många personer som bör ha en särskild brandskyddsutbildning. CFPA Europe har tagit fram lämpliga kompetensutbildningar i brandskydd för detta ändamål. Läs mer om de olika utbildningarna i Brandskyddsföreningens utbildningskatalog. 

Industri:

 

Brandrisknivå

 

Hög

Medium

Låg

  Antal anställda Antal anställda Antal anställda
  <100 100–500 >500 <100 100–500 >500 <100 100–500 >500
Utbildning                  
Brandskyddsledare
block 1–5
1 1 1 - - - - - -
Brandskyddsledare
block 1–3
1 2 2 1 1 2 - 1 1
Brandskyddskoordinator * * * * * * 1 * *

 
* I förhållande till den speciella risken och beslut av säkerhetschef.

Kontor:

  Antal anställda
Utbildning >500 100–500 <100
Brandskyddsledare
block 1–5
1 - -
Brandskyddskoordinator * 1 1


* Antalet beror på behovet utifrån risker och brandskyddsorganisation.

Vårdanläggning:

     Antal vårdplatser
 Utbildning  >250 50–250 <50 
 Brandskyddsledare block 1–5  1
 Brandskyddsledare block 1–3  1
 Brandskyddskoordinator

 

* Antalet beror på behovet utifrån risker och brandskyddsorganisation

Skolverksamhet: 

  Antal personer som lokalerna rymmer
Utbildning  >2000 500–2000 <500 
Brandskyddsledare block 1–3  1
Brandskyddskoordinator  *


Kan finnas skäl för högre kompetens om det är skolverksamhet för fler än 5000 personer.
* Antalet beror på behovet utifrån risker och brandskyddsorganisation.

Hotellverksamhet:

  Antal bäddar
Utbildning >200 50–200 <50
Brandskyddsledare block 1–5 Hotellkedja: 1 inom huvudkontoret
Brandskyddsledare block 1–3 1 - -
Brandskyddskoordinator * 1 1


* Antalet beror på behovet utifrån risker och brandskyddsorganisation.

Detaljhandel:

  Antal personer som lokalerna rymmer
Utbildning >5000 1500–5000 <1500
Brandskyddsledare block 1–5 Butikskedja: 1 inom huvudkontoret
Brandskyddsledare block 1–3 1 - -
Brandskyddskoordinator * 1 1


* Antalet beror på behovet utifrån risker och brandskyddsorganisation.

Samlingslokaler:

  Antal personer som lokalerna rymmer
Utbildning >3000 1500–3000 <1500
Brandskyddsledare block 1–5 1 inom huvudkontoret
Brandskyddsledare block 1–3 1 - -
Brandskyddskoordinator * 1 -


* Antalet beror på behovet utifrån brandskyddsorganisation.