Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här / Internationellt samarbete CFPA / European Guidelines
Skriv ut

European Guidelines

European Guidelines tas fram inom The Confederation of Fire Protection Associations in Europe, CFPA Europe. En särskild Guidelines Commission tar fram förslag till Guidelines, som sedan remissas och förankras i samtliga länder som finns representerade i CFPA Europe.

Om medlemmarna i CFPA Europe stöder förslagen fastställs de formellt som European Guidelines. Totalt är 19 länder aktiva i CFPA Europe, varav Sverige genom Brandskyddsföreningen är en medlem. Arbetet i Guidelines Commission leds från Brandskyddsföreningen Sverige, genom att vi har ordförandeskapet.Beslutet att ta fram gemensamma Guidelines startade i samband med CFPA Europe:s årsmöte i Dublin 2001.

Följande Guidelines finns att tillgå. Guidelines som Brandskyddsföreningen anser vara värdefulla för svenskt bruk införlivas i publikationer som vi ger ut.

Samtliga Guidelines finns att laddas ner från www.cfpa-e.eu

Guideline
CFPA Guideline
Brandskyddsföreningens publikation
1:2002
Finns enbart som europeisk Guideline. Motsvarigheten finns som del i Brandskyddsföreningens publikation Handbok IBK.
2:2007 + Appendix
Motsvarar Brandskyddsföreningens rekommendation Panik & nödutrymningsbeslag.
3:2003
För certifiering i Sverige gäller Brandskyddsföreningens Norm för termograför. Normen bygger helt på den europeiska Guidelinen.
4:2003
Finns enbart som europeisk Guideline. Vi rekommenderar Brandskyddsföreningens publikation Riskanalys Metodbeskrivning för beställare - utförare - granskare.
5:2003
Motsvarar Brandskyddsföreningens rekommendation Vägledande markering nödbelysning.
6:2004
Finns enbart som europeisk Guideline.
7:2005
Finns enbart som europeisk Guideline.
8:2004
Läs mer om våra publikationer kopplat till anlagd brand
9:2005
Finns enbart som europeisk Guideline.
10:2008
Finns enbart som europeisk Guideline. Brandskyddsföreningens goda råd blad innehåller delar av den europeiska Guidelinen.
11:2005
Finns enbart som europeisk Guideline. Delar återfinns i Brandskyddsföreningens produkt Brandskyddsguiden.
12:2006
Motsvarande rekommendationer finns i Brandskyddsföreningens produkt Brandfarliga Heta Arbeten.
13:2006
Finns som Brandskyddsföreningens publikation Brandskyddsdokumentation.
14:2007
Finns enbart som europeisk Guideline.
15:2007
Finns enbart som europeisk Guideline.
16:2008
Finns som Brandskyddsföreningens publikation Brandskydd Kontor.
17:2008
Finns utförligare i Lantbrukets Brandskyddskommittés publikation LBK-pärmen.
18:2008
 
Finns enbart som europeisk Guideline.
19:2009 Fire Safety Engineering concerning evacuation from buildings Finns enbart som europeisk Guideline.
20:2009 Fire Safety in Camping sites Finns enbart som europeisk Guideline.
21:2009 Fire prevention on construction sites Brandskydd på byggarbetsplatser.
22:2010 Wind turbines – Fire protection guideline Brandskydd i vindkraftverk. 
23:2010 Securing the operational readiness of fire control system Finns enbart som europeisk guideline. 
24:2010 Fire safe homes