Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här / Farligt gods
Skriv ut

Farligt gods

Farligt gods kallar man ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport.

Farligt gods

Var finns farligt gods?

Farligt gods finns nästan överallt. Vi hanterar det i skolornas kemisalar, i sjukhusets operationssalar, på bensinstationer, i butiker, transportfordon och i kök. Det kan vara ämnen som generar farliga ångor, till exempel t-sprit, färg och aceton, men det är också ämnen som är farliga för människor och miljö genom att de är explosiva, brandfarliga och giftiga.

Vem har ansvaret?

I alla organisationer som hanterar farligt gods ska det finnas en person som är ansvarig för godset. Ytterst ansvarig är alltid verksamhetschefen, men ansvaret kan delegeras. På en skola kan kemiläraren ha ansvaret, på ett sjukhus säkerhetschefen och i en butik kan det vara en avdelningschef. Det är viktigt att dessa personer har kunskap om hur de ska hantera ämnena om det sker en olycka.
De ska också veta vilka skyldigheter som ställs på dem i arbetsmiljölagen.

Gäller det mig?

De personer som tar hand om människor och miljö efter att en kemikalieolycka inträffat måste ha kunskap om olika ämnens egenskaper. Olika ämnen saneras på olika sätt, skadade människor behandlas olika beroende på vilket ämne de utsatts för och påverkan på miljön varierar också beroende på vilket ämne som läckt ut.
Därför ska även sjukhuspersonal, miljö- och hälsoförvaltningar och saneringsföretag ha kunskap om olika farliga ämnen.

Farligt gods – pärmar eller webbaserad version?

Över 900 ämnen finns beskrivna i våra Farligt godspärmar med information om vilken skyddsutrustning som krävs för att hantera ämnet, vad som är största risken med ämnet, miljöfaror, hälsofaror, brandfara med mera, samt nödvändig märkning. Genom Farligt gods lär du dig hur du ska agera i förebyggande syfte, men du kan också snabbt få hjälp när det är riktigt bråttom. Hur ska jag göra när olyckan är framme? Vad behöver jag för skyddsutrustning? Är det risk för explosion? Farligt gods är ett lätthanterligt uppslagsverk uppdelat på fem pärmar.

Farligt gods Webb

Du kan även välja Farligt gods Webb där du har allt samlat i en webbaserad lösning. Det finns en väldigt smidig sökfunktion/filtrering där du pga vilka kriterier du väljer kan ”leta” dig fram till det ämne du söker. För dig som vill testa Farligt gods Webb finns en demoversion. Där kan du testa alla funktioner förutom utskrifter utan kostnad.