Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här / Elbränder
Skriv ut

Elbränder

Elrelaterade bränder är en av de vanligaste brandorsakerna i Sverige. Elbränder börjar normalt sett genom överhettning orsakad av överbelastning på elnätet eller av en glappkontakt. Ström är värme och blir det för mycket ström och för dålig kontakt, ja, då uppstår brand.
Brand i elskåp
Brand i elskåp

Elektriska brandorsaker

Under orsaken tekniskt fel döljer sig ofta elektriska brandorsaker. Här lämnas en kort sammanställning över de orsaker som ger antändning till följd av skador i elsystemet efter påverkan av yttre omständigheter eller mänsklig hand. Till höger hittar du speciellt utvalda produkter och utbildningar kopplat till elsäkerhet och elrelaterade bränder. Du kan också besöka vår webbutik för ytterligare information.

1. Isolationsfel

Isolationen i elapparater kan förstöras genom fukt, vatten, olja eller ledande damm överbryggar isolationen mot godset eller mellan strömförande ledare och ger en upphettning i felstället. Isolationen kan även förstöras genom nötning, vibrationer och mekanisk skada.

2. Isolationsfel - spänningssättning

Vid isolationsfel kan i vissa fall andra ledande delar i en byggnad bli spänningssatta. Om man samtidigt råkar beröra den spänningssatta delen och jordförbundna delar av byggnaden, finns risk för skador på människor och husdjur. Även brand kan uppstå.

3. Övergångsmotstånd eller glappkontakt

I en strömkrets kan det bildas ett extra övergångsmotstånd i felaktiga och dåligt åtdragna ledningsskarvar, i anslutningspunkter samt i kontaktställen i brytare, frånskiljare, säkringar etc. Övergångsmotståndet ger upphettning i felstället, som kan bli mycket hög och antända omgivningen.

4. Överbelastning

Överströmsskyddet. t.ex. säkringarna, ska vara avpassat för den kontinuerliga ström en ledning tål. Kablars belastningsförmåga bestäms bland annat av:

- den ström som passerar i ledaren
- kabelns omgivningstemperatur
- möjlighet till kylning av kabeln genom luftcirkulation

5. Kortslutning

Med kortslutning menas normalt en oavsiktlig förbindning eller kontakt mellan två olika potentialer i en strömkrets t.ex. mellan två strömförande ledare eller strömförande ledare och jord.

Att Förebygga elbränder

– Det bästa sättet att förebygga elbränder är att ta hjälp av en elyrkesman som går igenom din elanläggning. Det kan finnas brister som behöver åtgärdas. Att installera jordfelsbrytare och överspänningsskydd ger ett bra skydd mot elbränder, säger Jan Berggren på Elektriska Nämnden. Att låta diskmaskinen, tvättmaskinen eller torktumlaren arbeta när du inte är hemma är farligt. Det största produktproblemet i våra hem är vitvaror. Bortsett från spisen då, som är den produkt som oftast är inblandad i bränder. Men då är det den mänskliga faktorn som är problemet och inte strömmen. Att installera en spisvakt kan vara en lösning. Den känner av när det inte är någon rörelse i köket och stänger av spisen efter tio minuter eller en kvart.

– Det är även viktigt att dra ut jacket till julgranen och belysningen när man lämnar hemmet eller går och sover. Överbelasta inte eluttagen genom att koppla skarvsladdar på skarvsladdar. Behövs det fler uttag är det bättre att installera nya. Vissa elarbeten får du utföra själv men till det mesta krävs det en elyrkesman. Du får byta befintliga vägguttag eller strömbrytare, såvida du vet hur man gör det på ett säkert sätt, men aldrig installera något nytt, avslutar Jan.