Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här / Egenkontroll
Skriv ut

Egenkontroll

För att integrera skyddsarbetet i verksamheten är egenkontrollen ett nödvändigt engagemang. Egenkontrollen är ett sätt att anpassa, effektivisera och följa upp brandskyddet.

Kom igång med ditt brandskyddsarbete med vår kostnadsfria checklista!

En viktig del av att bedriva egenkontroll av brandskyddet är att jobba med sitt systematiska brandskyddsarbete. Ta del av vår enkla och  överskådliga checklista och titta gärna förbi vår webbutik inom området Egenkontroll där du hittar böcker, filmer och utbildningar inom såväl Egenkontroll som övriga viktiga områden.

Egenkontroll av brandskyddet

Metoden bygger på att ansvar och arbetsuppgifter förs ut till medarbetare i den egna verksamheten. Övriga anställda skall också på ett naturligt och självmant sätt agera för att rätta till upptäckta brister i brandskyddet.

Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och utrustning som är nödvändig för att förebygga brand.

Kontroll av brandskyddsåtgärder som exempelvis utrymningsvägar eller ordning och reda för att minska risken för anlagd brand är försiktighetsåtgärder som kan visa sig vara mycket värda för att minska konsekvenserna vid en eventuell brand.

Tekniken är en företeelse som man aldrig helt bör lita på. Funktionssätt kan upphöra utan att någon har materiellt skadat den. Teknik som brandsektioneringsdörrar, rökluckor eller larm måste kontrolleras med jämna mellanrum för att man skall kunna försäkra sig om att de inte har kommit i olag.

När man inför egenkontroll är det svårt att vara generell i bedömningen av hur ofta det kan vara motiverat att utföra kontrollronder. Det är viktigt att man i starten avsätter ordentligt med tid och att ronderna planeras så att man ”går över allt”.

Uppföljning

Kontrollronderna resulterar i rapporter som fungerar som underlag för redovisning och uppföljning av SBA arbetet. Det är viktigt att de brister som upptäcks rapporteras internt för att verksamheten skall kunna dra lärdom och vidta åtgärder så att förhindra att detta upprepas.