Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här / Brandfarlig vara
Skriv ut

Brandfarlig vara

Brandfarlig vara finns i laboratorier, industrier och andra miljöer där människor använder dem i sina verksamheter. Då kan det vara fråga om acetylen, vätgas eller bensin som exempel.

nyanormen

Är du osäker på hur du ska gå vidare med brandfarlig vara?
Då kan Diagnos brandfarliga varor™ vara ett bra alternativ för dig. Syftet med Diagnos brandfarliga varor™ är att kartlägga och belysa styrkor och föreslå förbättringsåtgärder i företagets nuvarande brandskyddsarbete och att därefter utarbeta förslag till förbättringar i brandskyddsarbetet. Läs mer om hur diagnosen fungerar här. Du kan också kontakta våra brandingenjörer och då främst vår sakkunnige Åke Persson.

I vår webbutik hittar du kunskap kring brandfarlig vara
Du hittar relaterad förlagslitteratur och utbildningar samlat till höger men du kan också besöka vår webbutik och där få en överblick på vårt totala utbud inom brandfarlig vara.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor
Från och med den 1 september 2010 gäller ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor. Vid samma datum upphävdes lagen (SFS 1988:868) respektive förordningen (SFS 1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

Två större förändringar i lagen är dels att kommunen bland annat blir ansvarig för tillstånd och tillsyn avseende förvaring av explosiva varor och dels att väsentliga överträdelser ska leda till att tillstånd återkallas. Läs mer om Lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Vanliga termer och vad de betyder:

  • Explosiva ämnen och blandningar samt explosiva föremål är explosiva varor
  • Explosiva ämnen och blandningar är fasta eller flytande ämnen eller blandningar av ämnen som i sig själva genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur, sådant tryck samt med sådan hastighet att de kan skada omgivningen
  • Brandfarliga gaser är gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av +20 °C och ett lufttryck av 101,3 kPa
  • Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt som inte överstiger +100 °C
  • Brandreaktiva varor är en benämning som inte existerar internationellt utan den närmaste internationella benämningen är energetiska och oxiderande ämnen. I Sverige har dock den benämningen kommit att förknippas med explosiva ämnen vilket gör den mindre lämplig. Ordet brandreaktiv blir därmed ett bättre samlingsord för de ämnen som kan omfattas. Hittills innefattar detta en ämnesgrupp och fyra särskilda ämnen

Litteratur

 

Utbildningar och seminarier


Fråga landets ledande expert
Har du frågor eller vill prata med någon om brandfarliga varor, kontakta Åke Persson på telefon 08–588 475 01.


Länkar med information relaterat till brandfarlig vara

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet)
IKEM
Arbetsmiljöverket
Kemikalieinspektionen
Elsäkerhetsverket 
Norm Föreståndare Brandfarlig vara