Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här / Anlagd brand / Konferens Skolan brinner / Skolan brinner 2012
Skriv ut

Skolan Brinner 2012

Konferensen Skolan Brinner arrangerades den 11–12 oktober 2012 på Scandic Star hotell i Sollentuna.

Torsdagen den 11 oktober 

Välkomna – Vad har hänt sedan sist? Anders Bergqvist
Moderator  Kjell Eriksson

Social oro – hur kan vi samverka, förebygga och ingripa

Eva-Britt Leander
Johnny Lindh
Berga Centrum i Kalmar – Branden och konsekvenser

Karl-Johan Daleen
Peo Carlsson

Att släcka innan det brinner – om brandförebyggande arbete riktat mot unga

Pernilla Alsterlind
Josefin Åkerström

Är det lönsamt med tekniska system mot anlagd brand

Nils Johansson

Människa – teknik – organisation 
Varför vi inte följer givna regelverk
Peter Andersson
Speeddating  Alla

 

 

Fredagen den 12 oktober

 
Stockholms utbildningsförvaltnings brandman

Tony Hallin

En annan bild av Kjell
Kjell Eriksson
Upp i Rök – en utbildningssatsning Magnus Rudberg
Samarbetesprojektet mellan Rudskolan i Karlstad
och en skola i England
Maria Skoogh, 
Anders Biörklund
   

I nedanstående e-postadresser är @ ersatt med (a).

Presentation av föredrag och föredragshållare

Välkomna – Vad har hänt sedan sist?

Anders Bergqvist, Brandskyddsföreningens vd, är brandingenjör med lång erfarenhet från räddningstjänsten. För oss är bränder i skolor en prioriterad fråga som vi jobbat med under flera år. Vi ser mycket positivt på att regeringen tagit till sig problematiken. Det är nu viktigt att alla berörda myndigheter jobbar åt samma håll.

www.brandskyddsforeningen.se e-post: anders.bergqvist(a)svbf.se

Åhörarkopia

   

Moderator

Kjell Eriksson är som de senaste åren vår moderator för konferensen.
Läs mer om Kjell på www.kjelleman.se.
e-post: Kjell.eriksson(a)kjelleman.se

   

 

Social oro – hur kan vi samverka, förebygga och ingripa

 

 

Eva-Britt Leander, enhetschef Spånga-Tensta SDF och Johnny Lindh, poliskommissarie Västerortspolisen.

Stenkastning mot polisen och räddningstjänsten, anlagda bränder i skolor och fordon är ett fenomen som finns i ett flertal kommuner i landet och utomlands.

Polismyndigheten i Stockholm Län och Stockholms Stad har startat ett EU-projekt i samarbete med Göteborg, Malmö och Uppsala som syftar till att skapa en handbok med erfarenheter och goda exempel om hur man kan samverka för att förebygga och ingripa mot social oro.

www.polisen.se e-post: johnny.lindh(a)polisen.se

Åhörarkopia

Mer information om projektet

 

Berga Centrum i Kalmar – Branden och konsekvenser

 

Karl-Johan Daleen är brandingenjör på Kalmar brandkår. Han arbetar på brandskyddsenheten med förebyggande frågor och tjänstgör operativt som räddningschef i beredskap. Karl-Johan ska prata om det riktade förebyggande arbetet som genomfördes i stadsdelen Berga med anledning av att andelen anlagda bränder ökade kraftigt i antal. Han kommer att ta upp både positiva och negativa erfarenheter.

e-post: karl-johan.daleen(a)kalmar.se

 

Peo Carlsson är säkerhetssamordnare i Kalmar kommun och arbetar med övergripande säkerhetsfrågor inom kommunen. Peo ska prata om hur kommunen valde att hantera en, för Kalma ovanlig händelse.

www.kalmar.se  e-post: peo.carlsson(a)kalmar.se

Åhörarkopia

   

Stockholms utbildningsförvaltnings brandman

Tony Hallin, Stockholms utbildningsförvaltnings brandman redogör för samarbetet mellan räddningstjänsten och kommunens skolor.

e-post: Tony.Hallin(a)storstockholm.brand.se

Endast muntligt föredrag.

   

Att släcka innan det brinner – om brandförebyggande arbete riktat mot unga

 

Pernilla Alsterlind och Josefin Åkerström, Räddningstjänsten Storgöteborg.

Räddningstjänsten Storgöteborg har sedan 1997 arbetat förebyggande mot anlagd brand med barn och ungdomar. Verksamheten har gått i från att vara experimentverkstad med några få modiga brandmän till en verksamhet som innefattar över 100 brandmän som i dag arbetar förebyggande mot anlagd brand. Vad har vi lärt oss och vad vill vi göra i framtiden. Med hjälp av forskningsresultaten kommer vi närmare frågan gör vi rätt saker?

www.rsgbg.se
e-post: pernilla.alsterlind(a)rsgbg.se: josefin.akerstrom(a)rsgbg.se

Räddningstjänsten stor Göteborgs utbildningsmaterial

Här kan du se filmen om kloka hunden Shelby som lär eleverna Rädda Varna Larma Släck.

Åhörarkopia

 

 


En studie av kostnader och nytta med tekniska system för att begränsa och undvika anlagda bränder i skolor

Nils Johansson är brandingenjör och doktorand på avdelningen för Brandteknik & Riskhantering vid Lunds Tekniska Högskola. Nils arbetar bland annat inom ett forskningsprojekt om tekniska system för att begränsa och undvika anlagda bränder. Projektet ingår i Brandforsks särskilda satsning inom anlagd brand. Nils ska berätta om sitt forskningsprojekt och hur man jämfört olika tekniska system genom att studera kostnader och nytta förknippade med dem.

www.brand.lth.se e-.post: nils.johansson(a)brand.lth.se

Åhörarkopia

   

Människa – teknik – organisation
- Varför vi inte följer givna regelverk

 

Peter Andersson, bosatt i Skåne är en hybrid mellan tekniker och beteendevetare, teknisk bakgrund från kärnkraftsinustrin samt en fil.kand. i psykologi, sociologi från Växjö universitet. Arbetar bla inom området MTO (Människa Teknik Organisation).

Föredragen kommer delvis att handla om varför vi människor på ett medvetet plan inte följer regler, rutiner m.m.

Vad är det som styr vårt handlande? Vad kan man göra åt det. Likaså vad gör andra åt det!

Under MTO, (Människa Teknik Organisation) kommer tyngdpunkten att läggas på Människan.

Vad är det som styr våra attityder, värderingar m.m. Varför är vi som vi är? Hur sker förändringar av vår inställning på en psykologisk nivå.

e-post: peter.livsbalans(a)gmail.com

Åhörarkopia

 

En annan bild av Kjell – tjock och mobbad

 

Kjell Eriksson, Från mobbad tjockis till känd medieprofil. Livet har inte alltid varit lätt för Kjell. Här får vi en annan sida av Kjell.  

Presentationen bygger på hans bok ”Kjell”

Kjells film "Duktig elev"             Åhörarkopia

www.kjelleman.se e-post: Kjell.eriksson(a)kjelleman.se

 

Upp i rök ett utbildningsprojekt

 

Magnus Rudberg arbetar som kombibrandman hos Medelpads Räddningstjänstförbund. 25 timmar i veckan jobbar Magnus med externutbildning varav en stor del av tiden läggs på utbildning i skolorna. Deras utbildningsprogram i klass åtta på högstadiet med inriktning på konsekvenser av anlagd brand, skadegörelse och beteende har mottagits väldigt väl. Utbildningen i klass åtta ligger som grund för samarbetet med Brandskyddsföreningens projekt "Upp i rök".

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har anslagit medel till Brandskyddsföreningen för att under 3 år genomföra ett utbildningsprogram i skolor.

www.raddning.info e-post: magnus.rudberg(a)sundsvall.se

Åhörarkopia

Skolmaterial Upp i rök

www.brandskyddsforeningen.se

   

Samarbetsprojektet mellan Rudskolan i Karlstad och en skola i England

 

Maria Skoogh och Anders Biörklund, lärare på Rudskolan i Karlstad  berättar om projektet och visar filmen från projektet.

 

Elever från Rudskolan arbetade 2009-2011 tillsammans med elever från Pingle School Derbyshire i England i ett EU-projekt för att utreda hur man skapar trygghet och arbetsro i skolan. Eleverna har besökt varandras skolor.

www.karlstad.se
e-post:  maria.skoogh(a)karlstad.se;  anders.biorklund(a)karlstad.se

Åhörarkopia

För ytterligare info och arbetsmaterial: www.saferderbyshire.gov.uk

 

 

Uppdaterad 2012-12-05 - BBJ